Najava X-Press sesije: ”Reproduktivno zdravlje mladih u ogledalu medija“

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka organizuju X-PRESS sesiju:

„Reproduktivno zdravlje mladih u ogledalu medija“

X-Press sesija će se održati u srijedu, 28.05.2014. godine sa početkom u 11:00h, u Art kući sevdaha (Halači 5), u Sarajevu.

 

Uvodničarka sesije je Amina Kurtagić, PR Crvenog Krsta u Sarajevu. Govorit će o odnosu reproduktivnog zdravlja i ljudskih prava, na koji način mediji predstavljaju važnost reproduktivnog zdravlja mladih i probleme sa kojima se naše društvo suočava po pitanju reproduktivnog zdravlja ljudi, te kako mediji mogu pomoći građanstvu na temu reproduktivnog zdravlja.

 

Govoreći o reproduktivnom zdravlju mladih, govorimo o problemu koji danas zauzima vodeće mjesto. Za mlade je škola najznačajniji izvor informacija, a činjenica je da mladi u Bosni i Hercegovini nemaju nikakav oblik formalne edukacije o reproduktivnom zdravlju, te da je to još uvijek tabu tema. Neinformiranost je jedan od glavnih uzroka rizičnog ponašanja koje je danas sve učestalije, a mladi nisu svjesni kakve posljedice takvo ponašanje može imati po njih i po osobe s kojima stupaju u seksualne odnose. Spolno prenosive bolesti su važan problem u našoj državi, što zbog velike učestalosti, što zbog mogućih trajnih posljedica na zdravlje.

 

Krajnje vrijeme je da počnemo ozbiljno shvatati potrebu mladih za tačnim informacijama o reproduktivnom zdravlju, te kako možemo na najbolji način osmisliti kvalitetne projekte i edukacije. Prvi korak ka tome je zasigurno veći medijski prostor kada je u pitanju ova tema, što podrazumijeva kvalitetne, pouzdane i tačne informacije.

 

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i nastojimo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinijeti osvještavanju našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način se mediji mogu osigurati za profesionalno izvještavanje, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini.

 

X-Press sesije se odvijaju kao tematski doručak – susret sa novinarkama i novinarima, te ih ciljaju ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako. Za X-Press inicijativu, Fondacija CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana Banja Luka. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…