Najava javnih diskusija u Bosanskom Grahovu i Velikoj Kladuši

Nakon održane javne diskusije u Trebinju, Fondacija CURE će u saradnji sa Udruženjem građanki „Grahovo“ u sklopu projekta Girl – SPEAK UP = Djevojko, progovori! organizovati javnu diskusiji na temu „Progovorimo o problemima žena Bosanskog Grahova“. Diskusija će se održati 05.02.2015. sa početkom u 12:00 časova u prostorijama dnevnog Centra za djecu Gnijezdo u Bosanskom Grahovu. 

Nakon Bosanskog Grahova, Fondacija CURE će organizovati i javnu diskusiju na temu „Da li su žene u cijeloj BiH jednako vidljive u manjim i većim zajednicama u kontekstu ženskih prava?“ u Velikoj Kladuši u sali Općinske Vijećnice, 06.02.2015. u 13:00 časova. Diskusija se organizuje u saradnji sa Demokratskom organizacijom mladih iz Velike Kladuše.

Sve navedene diskusije imaju za cilj da prikažu koje su to potrebe žena u malim zajednicama, kao i kakav je položaj žena u malim i velikim zajednicama. Koje su razlike u kontekstu ženskih prava u odnosima malih i velikih zajednica. Imaju li žene u malim zajednicama veće poteškoće pri ostvarenju svojih prava u odnosu na žene u većim zajednicama, te na koji način se žene bore sa nevidljivošću.

Fondacija CURE će u februaru u saradnji sa Udruženjem žena Jadar iz Konjević polja i Žene sa Save iz Orašja obići i Jadar i Orašje i organizovati javne diskusije, kako bi stekle uvid u stanje i potrebe žena u ovim gradovima.

Sve diskusije se organizuju u sklopu projekta Girl – SPEAK UP = Djevojko, progovori! koji finansijski podržava Kanadski fond za lokalne inicijative. Za više informacija o samom projektu pogledajte na:  http://www.fondacijacure.org/?do=article&article_id=670 

 

‘Stavovi izneseni u ovom  saopštenju ne odražavaju nužno stavove Vlade Kanade’

Također vam se može svidjeti…