JAVNE DISKUSIJE U SKLOPU PROJEKTA Girl – SPEAK UP = Djevojko, progovori!

Nakon Trebinja, Fondacija CURE je posjetila Bosansko Grahovo i u četvrtak, 05.02.2015. održala javnu diskusiju na kojoj se diskutovalo o problemima žena Bosanskog Grahova. Diskusiji je prisustovalo 16 učesnica, a moderatorica je bila  Danka Zelić ispred Udruženja građanki „Grahovo“.

Diskusija je bila poprilično interaktivna  s ciljem skretanja pažnje na diskriminaciju i nevidljivost žena Bosankog Grahova osobito u aspektu zdravstvene zaštite. iIznenađujuće je da su žene u Bosanskom Grahovu sasvim zaboravljene od strane svih nivoa vlasti, a samo neki od problema s kojim se suočavaju jesu i pitanja nepostojanja ginekologa/ginje, stomatologa/ginje, apoteke koja postoji, ali nije osposobljena za rad, kao i najbližeg Doma zdravlja koji se nalazi u Livnu i slično Istraživanje koje je sprovelo Udruženje građanki „Grahovo“ pokazuje da od 100 žena 10 žena boluje od karcinoma, što je poprilično zabrinjavajuća činjenica a ovo je doprinijelo i tome da većina ovih žena zbog nedostatka financijskih sredstava nisu u mogućnosti obavljati redovne ginekološke preglede.

O tomeda su žene izolovane govori i nedostatak putne i međugradske linije, a uprkos visokoj stopi nezaposlenosti, sve građanke Bosanskog Grahova su primorane da odvajaju financijska sredstva za kupovinu flaširane vode.

Jedina ženska organizacija civilnog društva koje je aktivna u Bosanskom Grahovu jeste Udruženje građanki „Grahovo“ koje su uspjele da dobiju odobrenje za otvaranje prostora „Centar za djecu Gnijezdo“ koji je jedini javni prostor u kojem žene mogu da se sastanu, komuniciraju, druže se i rade na umrežavanju.

Fondacija CURE je podržala napore Udruženja građanki „Grahovo“ koje kontinuirano vrše pritisak na vlast kako bi riješili navedene probleme i svakako će to nastaviti u narednom periodu.

 Kroz posjet malim zajednicama pokušavamo da prodremo u matricu problema, kršenja ili ograničavanja ženskih prava te ćeFondacija CURE  s tim ciljem posjetiti Konjević polje i zajedno sa Udruženju žena „JADAR“ organizovati diskusiju na temu „Koja su ženska prava dostupna, a koja ograničena za žene u Konjević polju i sličnim mjesnim zajednicama?“ u četvrtak, 12.02.2015., s početkom u 12:00 časova u pomenutom Udruženju.

 Nakon toga, započeti proces javnih diskusija nastavljamo u Orašju, gdje zajedno s NVO „Žene sa Save“ diskutujemo „Da li su žene u cijeloj BiH jednako vidljive u manjim i većim zajednicama u kontekstu ženskih prava?, 21.02.2015. godine s početkom u  14:00  časova u Vijećnici-Omladinski dom.

 Zbog proglašenja vanrednog stanja, prvobitno planirana javna diskusija koja se trebala održati 06.02.2015. u Velikoj Kladuši pomjerena je za narednu sedmicu.

Sve navedene diskusije imaju za cilj da prikažu koje su to potrebe žene u malim zajednicama kao i kakav je položaj žena u malim i velikim zajednicama. Koje su razlike u kontekstu ženskih prava u odnosima malih i velikih zajednica te imaju li žene u malim zajednicama veće poteškoće pri ostvarivanju svojih prava u odnosu na žene u većim zajednicama, i  na koji način se žene bore sa nevidljivošću.

Diskusije se organizuju u sklopu projekta Girl – SPEAK UP = Djevojko, progovori! Za više informacija oprojektu posjetite:  http://www.fondacijacure.org/?do=article&article_id=670

 

‘Stavovi izneseni u ovom  saopštenju ne odražavaju nužno stavove Vlade Kanade’

Također vam se može svidjeti…