“LES:Design“

Radionica “LES:Design“ se održala uz finansijsku podršku Astrea Lesbian Foundation For Justice u sklopu projekta „Stvaranje sigurnog prostora za LBTQ žene“. Osnovni cilj radionice jeste bilo stvaranje sigurnog prostora za sticanje novih i povećanje postojećih iskustava učesnica u kreiranju i pripremi sopstvenog umjetničkog djela u formi plakata i drugih oblika printanog materijala.

Fokus radionice je bio jačanje kapaciteta učesnica i povezivanje jedne s drugom, te kroz razmjene iskustva i prakse savladavanje tehnika efikasnijeg načina borbe protiv homofobije/transfobije u bh. društvu kroz umjetnost.

Vrlo često se pripadnice LBTQ zajednice zbog nevidljivosti, konstantnog života u strahu, stigmatizacije, diskriminacije i nasilja kroz koje prolaze suočavaju s diskriminacijom, a kada se radi o LBTQ ženama u umjetnosti stigmatizacija je na još višem nivou.

Na LES:Design radionici su učesnice dobile priliku da se zajednički druže, rade, povežu, razmjenjuju iskustva te je umjetnicama pružena podrška da kroz umjetnost povećaju svoju vidljivost. Kroz umreženost i povezanost odupiremo se nevidljivosti i institucionalnim barijerama i pri tome učimo kako da brinemo o sebi i štitimo sebe.

Naše trenerice su ovaj put bile dvije žene umjetnice koje koriste svoju umjetnost i u aktivističke svrhe i time aktivno doprinose položaju LBTQ umjetnica u bh.društvu.

 

 

Također vam se može svidjeti…