Konferencija “Profesionalni i etički standardi u izvještavanju o marginalizovanim grupama”

Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija CURE i Udruženje mladih novinara RS Vas pozivaju na konferenciju „Profesionalni i etički standardi u izvještavanju o marginalizovanim grupama“ i dodjelu novinarske nagrade Srđan Aleksić u Banjaluci, 27. i 28. maja 2011. godine, u Umjetničkom paviljonu, u parku Petar Kočić.

 

Ovo je treća godišnja konferencije o profesionalnim i etičkim standardima u izvještavanju o marginalizovanim i ranjivim grupama koja će okupiti novinare/ke, predstavnike/ce marginalizovanih grupa, nevladine organizacije i stručnjake/kinje iz oblasti medija.

 

Ovu konferenciju smo posvetili/e novim medijima, čije potencijale za plasiranje i brzi prenos informacija i društvenu mobilizaciju udruženja marginalizovanih grupa ne prepoznaju i nedovoljno koriste. 

 

U okviru konferencije, 27. maja u 20.00 časova biće dodjeljene i novinarske nagrade Srđan Aleksić za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama, prve ovakve vrste u BiH.

 

Cilj i ove konferencije je povezivanje predstavnika/ca organizacija civilnog društva i medija kako bi zajednički uticali/e na organe vlasti u našoj zemlji na svim nivoima da poboljšaju javne politike i prakse prema različitim marginalizovanim grupama u bh društvu, kojima su mediji, uglavnom, jedini saveznici/ce.

 

Ova konferencija je dio projekta “X-press” koji naše tri organizacije realizuju uz podršku Evropske unije i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, a čiji je cilj poboljšanje položaja marginalizovnih i ranjivih grupa u našem društvu putem zajedničkih akcija nevladinog sektora i medija.

Također vam se može svidjeti…