Progovori o nasilju!

Progovori o nasilju!

Fondacija CURE je u 2021 počela sa realizacijom projekta „Speak up against violence!“ („Progovori o nasilju!“) u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom (AŽC) iz Beograda, Republika Srbija koji ima supervizorsku ulogu u procesu prenošenja znanja. Primarni fokus...
Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini

Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini

Fondacija CURE od 2019. godine implementira projekat Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini koji snažno podržava švedska fondacija Kvinna Till Kvinna. Kao zasebni dio ovog projekta jesu “Feminističke aktivnosti zagovaranja za ekonomsko osnaživanje i...
Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini

Omaž BiH ženama od značaja i njihovim dostignućima

Omaž BiH heroinama i njihovim dostignućima u obliku keramičke spomen ploče koji bi krasio mjesto/zgrade gdje su stanovale i/ili radile. Projekat se realizra uz finansijsku podršku Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Ovim projektom planiramo da prvenstveno otkrijemo...
Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini

Sada je vrijeme

Opšti cilj projekta pod nazivom „Sada je vrijeme“ jeste zagovaranje i poboljšanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda lezbijki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih osoba (LGBTI) na Zapadnom Balkanu i Turskoj (WB&T) promicanjem, podržavanjem i...