Kalendar aktivnosti povodom “Sedmice ženske solidarnosti” 2024

Svakodnevna borba i zalaganje za ljudska prava žena postaje još intenzivnija približavanjem mjeseca marta, kada se obilježava Međunarodni dan žena. Kao i prethodnih godina, Inicijativa građanke za ustavne promjene, Ženska mreža Bosne i Hercegovine, Mreža za izgradnju mira I Agencija za ravnopravnost spolova BiH, sa svim svojim članicama solidarno udružuju snage i organiziraju različite događaje širom BiH. U proteklim godinama članice ovih inicijativa i mreža su povodom Međunarodnog dana žena organizirale na stotine aktivnosti širom Bosne i Hercegovine, a tu praksu nastavljamo i ove godine.

Sve informacije koje su prikupljene nalaze se u Kalendaru događaja povodom “Sedmice ženske solidarnosti” – posebnom kalendaru koji služi za promociju ovih događaja prema javnosti i medijima i ukazuje naše zajedničko opredjeljenje na insistiranju za poštivanje prava žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

Govorimo glasno i jasno o iskustvima žena u svijetu nasilja i ratova i ženskom otporu protiv nasilja i ratova, hrabrosti aktivistkinja i novinarki koje izvještavaju sa prvih linija ratova, nevidljivosti neplaćenog kućnog rada, potcijenjenosti plaćenog rada žena, o pravu na zdravstvenu zaštitu i dostupne lijekove za sve žene, akušerskom nasilju, političkoj participaciji žena i pravu na učešće u svakom aspektu života, seksualnom uznemiravanju, diskriminaciji, femicidu, poduzetništvu, obrazovanju žena, ali i obrazovanju o ženama.

Podsjećamo na neravnopravan položaj žena u Bosni i Hercegovini, izostavljanju žena u historijskom, društvenom i političkom životu i ustanimo jasno i glasno protiv toga. Za ljudska prava žena borimo se svaki dan zajedno i solidarno.

Također vam se može svidjeti…