Kafa sa Brankom Inić

U petak, 31.08.2012. godine u kafe bašti dvorane Vistafon u Sarajevu održana je javna debata Kafa sa Brankom Inić, pravnicom u Helsinškom komitetu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Ovoj javnoj debati prisustvovalo je preko 40 predstavnica političkih partija, aktivistkinja i kandidatkinja za predstojeće lokalne izbore 2012.

Tema je bila položaj žena unutar političkih stranaka i uključenost žena u političke procese u BiH. Na debati prisutne/i imale/i su priliku diskutovati o odnosu žena naspram politike, gdje su došle/i do žaključaka da u startu treba regulisati zakone koji omogućavaju ženama ravnopravan status u političkom životu, misleći prvenstveno na Zakon o ravnopravnosti spolova BiH i Izborni zakon BiH.

Jednako bitan segment jeste djelovanje na polju rodne ravnopravnosti koje žene unutar političkih stranaka ali i aktivistkinje/i iz nevladinog sektora mogu postići kroz informiranje, edukaciju i participaciju žena u politici.

Poruke sa debate su bile da žene moraju biti glasnije u zahtjevanju svojih prava koja su im Zakonom zagarantovana i da kroz svoje političko djelovanje nastoje biti ravnopravne članice kako političkog procesa tako i cjelokupnog bosanskohercegovačkog društva. 

Također vam se može svidjeti…