Jednaka moć – dugotrajni mir. Prepreke učešću žena u mirovnim procesima

 

Kvinna till Kvinna je uradila kratki izvještaj analize BiH konteksta u publikaciji Jednaka moć – dugotrajni mir. Prepreke učešću žena u mirovnim procesima.

Izvještaj na lokalnom jeziku možete pronaci na linku: http://www.equalpowerlastingpeace.org/resource/equal-power-lasting-peace-popular-version-bosnia-and-herzegovina-in-bosnian-2012/

A cjelokupni izvještaj možete preuzeti na Engleskom jeziku na linku: http://www.equalpowerlastingpeace.org/resources/

Kako se vrši tranzicija od rata do mira? Ko odlučuje šta mir treba da znači? Mir je važan svima u konfliktnim regijama i ko odlučuje o sadržaju tog mira?
Jednaka moć – dugotrajni mir predstavlja studiju o učešću žena u procesima mira i specifičnim izazovima izgradnje rodno ravnopravnog mira nakon nasilnog sukoba. Jednaka moć – dugotrajni mir istražuje prepreke učešću žena u procesima mira i demokratije, u regijama koje su pogođene oružanim sukobom.

Izvještaj se bavi nesrazmjerom između riječi i prakse u izgradnji mira i prikuplja iskustva 79 mirovnih radnica i radnika u pet različitih konteksta: Armenija-Azerbejdžan-Nagorno Karabah, Bosna i Hercegovina, DR Kongo, Irak i Liberija.

Također vam se može svidjeti…