Javno reagovanje Fondacije CURE na odluku Općinskog suda u Sarajevu na osnovu koje je izrečeno rješenje o deložaciji Ane Kovač

Fondacija CURE je zgrožena činjenicom da institucije vlasti u Kantonu Sarajevo ostaju ravnodušne pred činjenicom da je bosanskohercegovačka kiparka Ana Kovač odlukom Općinskog suda u Sarajevu dobila rješenje kojim joj se nalaže deložacija iz porodičnog stana u ulici Mula Mustafe Bašeskije na broju 27.

Saopštenje povodom osmog marta čija je potpisnica i sukreatorka i Fondacija CURE jasno ističe ogorčenje na institucije vlasti koje apsolutno i konstantno ignorišu marginalizovane grupe i bez posljedica djeluju ugrožavajući živote i sudbine svojih sugrađanki. Poruka koja se navodi u saopštenju upućena je  svim ženama koje želimo da ohrabrimo  da više ne pristaju na mrvice, i da je vrijeme da ustanemo i dignemo glas protiv svih onih koji stoje na putu ostvarivanja naših prava. Ovim putem vas pozivamo da podignemo glas za našu umjetnicu Anu Kovač.

Pitamo se kako i zašto Općina Stari Grad ili Kanton Sarajevo nije ponudila nikakvo alternativno rješenje za adekvatan smještaj ove umjetnice i do kad će dvostruki standardi, nejednake prilike i mogućnosti biti polazna i jedina tačka našeg društva. Svi/e smo upoznati/e da oni imaju mogućnosti da obezbijede stanove, jer oni postoje ali samo za odabrane: “Općina Stari Grad u skladu sa odlukama Komisije za dodjelu stanova kojima raspolaže zaključila ugovore o zakupu stanova sa demobilisanim borcima, šehidskim porodicama, civilnim žrtvama rata, ratnim vojnim invalidima, socijalnim slučajevima, ali i istaknutim ličnostima, službenicima općine i namještenicima općine.”.

Ovim putem zahtjevamo da se prekinu dvostruki standardi i da konačno institucije u Kantonu Sarajevo preuzmu odgovornost i ponude rješenje za ovu situaciju!

Fondacija CURE će pratiti tok dešavanja, te  u skladu sa ne/regovanjem nadležnih organa preduzimati neophodne korake i akcije  u odbrani ženskih ljudskih prava.

Naš interes je: zaustaviti diskriminaciju, omalovažavanje, segregaciju žena u bh. društvu, te pružiti i zahtjevati modele u kojima će svaka pojedinka moći da doprinese pozitivnim društvenim promjenama!

Ne pristajemo na mrvice kruha iskrojene po mjeri onih koji štite isključivo svoje sopstvene interese.

Građanke sa pravom glasa!

Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…