Jadranka Miličević

Direktorica i suosnivačica Fondacije CURE

Jadranka Miličević

Direktorica i suosnivačica Fondacije CURE

Jadranka Miličević je mirovnjakinja, feministica, aktivistica, borkinja za ženska prava i uspostavu trajnog mira u zemlji i regionu. Jedna je od suosnivačica Fondacije CURE u kojoj je i danas aktivna na poziciji direktorice. Jadranka je pokretačka snaga u mnogim procesima koji imaju za cilj da unaprijede ženska prava i žensku političku participaciju. Bilo da je riječ o radionicama o osnaživanju žena u malim lokalnim zajednicama, o učešću u javnim medijskim emisijama ili uličnoj akciji – Jadranka je uvijek među prvima, te na sebe preuzima najveće breme odgovornosti. Neumorna je u davanju kontinuirane podrške ženama, naročito ženama pripadnicama marginaliziranih grupa (žene koje su preživjele nasilje, žene svjedokinje Ženskog suda, žene sa invaliditetom, Romkinje i dr.). Članica je Organizaciong odbora Bh. Povorke ponosa i internacionalne mreže Žena u crnom. Jadranka živi svoj aktivizam i to je dio nje i njenog identiteta. Tome svjedoče brojne nagrade koje je dobila, od kojih izdvajamo: „Snaga izvrsnosti“ od Udruženja poslovnih žena BiH (2019.) za društveni angažman, „Mirovna nagrada Mreže za izgradnju mira“ za rad na izgradnji mira, promicanju tolerancije i ljudskih prava (2016.), zatim „100 heroina svijeta“ dodijeljena u oktobru 1998. godine u Rochesteru, New York, SAD. Kao predstavnica BiH sudjelovala je u programu Saharov Evropskog parlamenta(2017.). O njenom radu objavljeno je nekoliko knjiga, tekstova i filmova, a posljednji prikaz objavljen je u publikaciji Evropskog parlamenta „They defend our freedoms“ 2017. godine.