Izvještaj o zagovaračkim procesima u Udruženju Ženska Vizija iz Tuzle

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva su u suradnji sa Udruženjem Ženska Vizija iz Tuzle, a u sklopu projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, kreirale akcije o zagovaračkim procesima sa ciljem da se doprinese boljem poštivanju ženskih prava u Tuzli. U tu svrhu mapirane su afirmativne akcije koje će se realizovati u narednom periodu, a sve s planom da se iskorijene svi oblici diskriminacije u BiH. Na radionici su bile prisutne članice Udruženje Ženska vizija iz Tuzle i članice Informativnog  centra za osobe s invaliditetom Lotos iz Tuzle.

Učesnice radionice su prvenstveno govorile o problemima sa kojima se suočavaju žene, a posebno manjinske i marginalizirane grupe žena na području Tuzle, poput neadekvatnog zdravstvenog sistema, neadekvatne institucionalne pomoći ženama, prisustva diskriminacije i nasilja nad ženama i mnogih drugih problema.

S ciljem rješavanja navedenih problema kreirane su zagovaračke akcije unutar Udruženja Ženska Vizija koje predstavljaju vrlo konkretne korake koje će članice i predstavnice udruženja realizovati uz tehničku i svu logističku pomoć predstavnica Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena.

Neki od planova za buduće djelovanje:

ZA BOLJI ZDRAVSTVENI SISTEM PRILAGOĐEN SVIM ŽENAMA  – Udruženje Ženska vizija zajedno sa  Informativnim  centrom za osobe s invaliditetom Lotos planiraju pokrenuti inicijativu upućenu ka Ministarstvu zdravstva TK, Domu zdravlja Tuzla i Vijeću Grada Tuzla s ciljem ukazivanja na problem u zdravstvu za žene koje dolaze iz marginaliziranih skupina, s posebnim fokusom na činjenicu da Grad Tuzla još uvijek nema prilagođenih ginekoloških stolova za osobe sa invaliditetom. Plan je da u narednom periodu Udruženje Ženska Vizija organizuje i manju kampanju u cilju skretanja pažnje javnosti na ovaj problem.
Zahvaljujući Inicijativi Udruženja Ženska Vizija Gradsko vijeće Grada Tuzla jednoglasno je podržalo inicijativu za nabavku ginekološkog stola za žene sa invaliditetom.

Jedan od  afirmativnih rezultata proizašao sa ove dvodnevne radionice jeste nova suradnja između Informativnog centra za osobe s invaliditetom Lotos i Ženske vizije iz Tuzle. Kako navodi jedna od učesnica radionice, Amela Hajvaz, iz Udruženja Ženska Vizija: „Toliko je stvari o kojima ne razmišljamo kada smo u zoni konfora i privilegije. Ja, zaista, nisam znala za probleme sa kojima se susreću žene s invaliditetom prilikom odlaska na specijalističke preglede. Ali, evo, zahvaljujući projektu „Zagovaranje za ženska prava“, uspjele smo nove stvari saznati, kreirati plan i korake koje jedna nevladina organizacija može uraditi, kako bi se umanjila diskriminacija. Radujem se suradnji i ovoj vrsti aktivističkog angažmana.“

EDUCIRANI MLADI IZ OBLASTI RODNO ZASNOVANOG NASILJA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA DOPRINOSE BOLJEM I KVALITETNIJEM DRUŠTVU –  Kada govorimo o problemu diskriminacije i nasilja nad ženama, članice Udruženja Ženska Vizija su prepoznale da je primarno educiranje mladih članica Ženske vizije, kako bi one mogle biti trenerice iz oblasti ravnopravnosti spolova, nulte tolerancije na rodno zasnovanog nasilje i diskriminacije. Jedna od mladih članica Udruženja Ženska Vizija, Neira Pozderac,  ističe kako je problem slabe edukacije višeslojan navodeći da: “Mladi ljudi razvojem društvenih tehnologija gube osjećaj za “live” komunikaciju. Većina njih provodi vrijeme uz mobilne telefone i komuniciraju putem društvenih mreža gdje je prisutna velika doza nasilja i diskriminacije prema drugome i drugačijem.”

INSTITUCIONLANA PODRŠKA ZA BOLJE UVJETE ŽIVOTA U TUZLI – Kada je riječ o nedostatku institucionalne podrške i pomoći, članice Udruženja Ženska vizija su mapirale prostor Grada Tuzla koji zadovoljava sve potrebe za kvalitetan rad i djelovanje. Omogućavanje gradskog prostora na korištenje uveliko olakšava i pomaže radu udruženja. Predsjednica Udruženja Ženska Vizija, Amela Hajvaz, navodi: “Potrebno je upoznati gradske vlasti sa idejom uzajamne pomoći i podrške s ciljem uključivanja u budžet dodatne budžetske linije u svrhu pomoći rada nevladinih organizacija što podrazumijeva pokrivanje troškova struje, interneta i održavanja prostorija organizacije. Gradski prostori koji su trenutno slobodni da se ustupe za rad nevladinim organizacijama, a konkretno u ovom slučaju Uduženju Ženska Vizija iz Tuzle jer bi nama problem rješavanja prostora olakšao kompletan naš rad i jedan dio brige o samoodrživosti.”

Svi navedeni problemi upućuju na to da je najveća potreba žena u Tuzli zdravstveni sistem, formalno i neformalno obrazovanje i institucionalna podrška, ali isto tako članice Udruženja Ženska Vizija su spremne na proaktivno djelovanje i posvećeni rad kako bi intenzivno radile na eliminaciji i suzbijanju navedenih problema ali i mnogih drugih sa kojima se žene u Tuzli susreću.

Projekat “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, a realizuju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija Projekta, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Također vam se može svidjeti…