Izađi iz kutije – Podrška inicijativi ‘Popis 2013’

Preko hiljadu građana/ki do sada je izrazilo podršku Inicijativi za slobodu izjašnjavanja ‘Popis 2013’

Podsjetimo, prijedlog anketnog listića za predstojeći popis stanovništva nije u skladu sa preporukama EU, a u formi u kojoj je kreiran ne dozvoljava velikom broju građana i građanki BiH da se slobodno izjasne o svom etničkom ili nacionalnom opredjeljenju, vjerskim uvjerenjima i maternjem jeziku. Interpretacija tako dobijenih rezultata popisa mogla bi se zloupotrijebiti u političke svrhe

Inicijativa  za slobodu izjašnjavanja i dalje zahtijeva slijedeće:
–          Da pitanje o maternjem jeziku, prema preporukama EUROSTAT-a i primjerima dobre prakse, bude neobavezno;
–          Da osjetljiva pitanja o etničkom/nacionalnom i vjerskom izjašnjavanju, te o maternjem jeziku odražavaju dobru praksu na način da budu otvorenog tipa, bez protežiranja bilo koje grupe kroz kvadratiće za označavanje;
–          Da organizacije civilnog društva budu uključene u sve faze daljeg procesa, uključujući probni popis planiran za jesen, obuku popisivača/ica, informiranje i pripremu građana/ki, te nadzor.

Predstavnici i predstavnice Inicijative za slobodu izjašnjavanja susreli su se sa članovima međunarodnog promatračkog tima u junu 2012. tokom njihove, druge po redu, posjete BiH. Međunarodni promatrači/ce kao i direktor EUROSTAT-a, g. Pieter Everaers, otvoreno su iskazali zabrinutost u vezi sa navedenim osjetljivim pitanjima.

Trenutna politička previranja u vezi sa prijedlozima vladajućih političkih partija za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić i Finci” jasan su pokazatelj nedobronamjernih pokušaja politizacije podataka sa popisa stanovništva kako bi bh. političke strukture zadovoljile vlastiti interes.

Inicijativa ponovo poziva izabrane zvaničnike u BiH da osiguraju tražene promjene kako bi proces popisa stanovništva, domaćinstava i stanova bio važeći, transparentan, te u skladu sa najvišim standardima, navodi se u njihovom saopćenju za javnost. 

“Takođe pozivamo Vijeće Europe i Europsku uniju, kao potpisnice sporazuma kojim je uspostavljena međunarodna promatračka misija, da zahtijevaju ne minimalne, već najviše moguće standarde kako bi svi građani i građanke BiH imali pravo na slobodno samoizjašnjavanje”, rečeno je u saopćenju Inicijative.

Fondacija CURE se uključila u incijativu, a kako biste se priključili inicijativi, posjetite njihovu Facebook stranicu na ovom linku

 

Tekst preuzet sa http://www.radiosarajevo.ba/novost/85859

 

Također vam se može svidjeti…