BiH PRISTUPA KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE O BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI

BiH – KONVENCIJA – NASILJE
BiH PRISTUPA KONVENCIJI VIJEĆA EVROPE O BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI
SARAJEVO, 22. jula (FENA) – Na posljednjoj sjednici Predsjedništva BiH donesena je Odluka o pristupanju Bosne i Hercegovine Konvenciji Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Vijeće Evrope donijelo je ovu konvenciju jer je prepoznato da je nasilje nad ženama manifestacija historijski nejednakih odnosa moći između žena i muškaraca, koji su doveli do dominacije i diskriminacije muškaraca nad ženama, kao i do sprječavanja napredovanja žena u punoj mjeri.

Također prepoznata je i činjenica da su žene i djevojčice često izložene ozbiljnim oblicima nasilja poput nasilja u porodici, seksualnog uznemiravanja, silovanja, prinudnog braka, krivičnih djela počinjenih uime tzv. časti i genitalnog sakaćenja, koji predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava žena i djevojčica.

Osim svih drugih oblika nejednakosti među spolovima Konvencija je donesena jer je prepoznato da su žene i djevojčice izložene većem riziku od rodno zasnovanog nasilja od muškaraca, ali je prepoznato i da kršenje ljudskih prava tokom oružanih sukoba koji pogađaju stanovništvo, posebno žene, u vidu raširenog ili sistematskog silovanja i seksualnog nasilja, kao i potencijalno povećanje rodno zasnovanog nasilja tokom i nakon sukoba.

Ciljevi ove konvencije su zaštita žena od svih vidova nasilja i sprječavanje, procesuiranje i eliminiranje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije nad ženama i promoviranje suštinske jednakosti između žena i muškaraca, uključujući i osnaživanje žena.

Također, cilj Konvencije je i izrada sveobuhvatnog okvira, politika i mjera zaštite i pomoći svim žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u porodici, unapređenje međunarodne saradnje u pogledu eliminiranja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, pružanje podrške i pomoći organizacijama i organima unutrašnjih poslova u djelotvornoj saradnji da bi se usvojio obuhvatni pristup eliminiranju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Aktivistica Fondacije CURE, jedne od organizacija koja pripada Ženskoj mreži u BiH, Vedrana Frašto ističe za Fenu da je stav Ženske mreže nulta tolerancija prema nasilju posebno prema ženama i djevojčicama te da je veoma važno implementirati sve odredbe konvencija koje se tiču sprječavanja nasilja kao i zakone koji zabranjuju nasilje.

Iz Fondacije lokalne demokratije, koja dugi niz godina vodi Sigurnu kuću za žene koje su suočene s nasiljem u porodici, za Fenu kažu da je veoma pozitivna stvar ta što se u ovoj konvenciji razdvaja nasilje u porodici i nasilje nad ženama, kao dvije oblasti koje su u BiH odavno prepoznate.

Glasnogovornica Fondacije Edita Pršić ističe da je ratifikacija konvencija pozitivna stvar budući da konvencije daju osnovu za izradu boljih zakonskih rješenja, ali i za provedbu zakona, a Pršić ističe i da zakoni u BiH omogućavaju da nasilje izađe izvan domova te da je vrlo važno raditi na boljoj primjeni zakona u pogledu zaštitnih mjera za žrtve.

Istakla je i da za provođenje konvencija koje se tiču zaštite od nasilja i zakona koji se bave tom tematikom nema nikakvih političkih razloga da se ne provode.

(Fena)

Također vam se može svidjeti…