Internacionalna konferencija: “Mir i sigurnost, feministička alternativa”

Apel

Internacinalna konferencija

 

Antico, ženska građanska iniciativa iz Makedonije, organizorala je Međunarodnu konferenciju „Mir i sigurnost, feministička alternativa“ u periodu od 05-06. Oktobra 2009. godine u Skoplju, Republika Mekdonija.

Feministički/e aktivisti/kinje, političari/ke, članovi/ce nacionalnih parlamenata, mirovni/e aktivisti/kinje sa Balkana, zazpadne i istočne Europe, Mediterana, Bliskog Istoka, Iraka, Irana, SAD-a sastali/e su se u Skoplju, kako bi analizirali/e i podijelili/e iskustva, raspravljali/e o izazovu tradicionalnog koncepta o miru i sigurnosti i feminsitičkoj alternativi u patrijarhalnom svijetu.

Na ovoj konferenciji je zaključeno:

Živimo u svijetu straha od nacionalizma, u kojem dominiraju privilegovane manjine, služeći se patrijarhatom, vojnim, neo-kapitalističkim i vjerskim sistemom temeljenim na tlačenju podčinjene klase koja je u većini, kako u privatnoj, tako i uz jvanoj sferi.

Fundamentalistički pokreti svih religija širom svijeta pokreću besprimjeran i sve veće nasilničke napade na ženska prava koja smo stekle kroz tešku borbu s njima tijekom stoljeća. Religija je privatna, individualna stvar. Sekularizam, koji se temelji na strogom razdvajanju između religije i države, je preduslov da se pravi demokratsko društvo, u kojem su svi ljudi jednake vrijednosti, bez obzira na spol, rod, seksualnu orjentaciju, porijeklo, klasu, religiju i neke druge karakteristike. Civilno zakonodavstvo bi trebalo obuhvatati obiteljske norme i ljudska pojedinačna prava i slobode u praksi i  ne bi trebao/la  biti odbijen/a  ili potlačen/a u praksi zbog prakticiranja religije. Obrazovanje bi trebalo biti javno i svjetovno za građane/ke.

Ženska prava su univerzalana ljudska prava i ne smiju biti ugrožena zbog bilo kojeg razloga, bilo da je riječ o kulturi, tradiciji, religiji, identitetu, specifičnosti ili drugo. Pod hitno se treba okrenuti prema zaštiti ženskih prava, mi žene moramo se ujediniti i zajedno sa svim progresivnim snagama reći STOP i napraviti promjenu na bolje.

Putem apela vladinim, nevladinim, političkim i društvenim organizacijama savjetovati (zahtjevati), da se sve komponente civilnog sruštva i svih društvenih aktera pravde stave u svoje programe i strategije. Kao i da naš svjetovni zahtjeve za slobodu od strane vojnog svjetovnog tlačenja i ujedinjnje naših zahtjeva za promjene patrijarhalnog sistema i vjerskih fundamentalizama.

Na konferenciji je predloženo lansiranje širokog pokreta za vječitu svjetsku slobodu od militarizma, patrijarhata, neokolonijalizma i vjerke dominacije, slobodu od bilo koje dominacije na ljudskim dostojanstvom i pravima, počev od tri navedena koraka:

  1. Slanje ovog aplea UN-u, međunarodnim, nacionalnim i regionlanim političkim organizacijama i izabranim tijelim svih kontinenata.
  2. Poticanje civilnog društva na globalnoj razini zbog jačanja njihovih zahtjeva za implementaciju međunarodnih ljudskih prava i nacinalnih dokumenata vezanih za ljudska i ženska ljudska prava građana, ekonomska, socijalna i kulturološka prava.
  3. Organizovanje međunarodne konferencije u 2010 godini kako bi se formirala šira baza i mreža sa drugim grupama i pokretima na globalnom  i lokalnom nivou, radi učvrščivanja naše strukture i pkreta

Također vam se može svidjeti…