Fondacija CURE organizira Putujuće feminističke radionice u Banja Luci

 

Aktivistkinje Fondacije CURE posjetit će Banja Luku i održati trodnevnu radionicu od 30.03. do 01.04. 2012. godine.

Putujuće Feminističke Radionice su jedinstveno iskustvo učenja o ženskom poretu kroz leća vremena, o ženskim pitanjima u BiH i svijetu, angažiranoj umjetnosti, načinima kako prepoznati i spriječiti stereotipe i predrasude i još mnogo toga.

Svjedokinje smo svakodnevnog potlačivanja žena, umanjivanja ženske vrijednosti i rada, nasilja nad ženama, mizoginije i ignorisanja ženskih ljudskih prava. Naučite kako zaštititi vlastita i prava drugih, kako se organizirati i kako aktivno djelovati za pozitivne društvene promjene.            

Sve/i zainteresovane/i će moći da pogledaju izložbu Heroine” u periodu trajanja radionice. IzložbaHEROINEsadrži prikaz više od pedeset moćnih žena i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije braniteljki i branitelja ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice iz BiH i svijeta: književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike.

Radionica u Banjaluci je organizirana u partnerstvu sa hCa Banja Luka.

 Projekt Putujuće Feminističke Radionice je realiziran tokom 2010. i 2011. godine, a ove godine Fondacija CURE planira organizirati trodnevne radionice, izložbe, projekcije filmova i ulične akcije u slijedećim gradovima: Banja Luka, Mostar, Goražde, Travnik, Srebrenica

 Radionice se realiziraju zahvaljujući podršci CFD.

 

 

 

Također vam se može svidjeti…