Poziv za dostavu ponuda za izradu priručnika o primjeni digitalnih alata za aktivistkinje Ženske mreže BiH

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. 

S ciljem pružanja podrške aktivistkinjama i zaštitnicama ženskih prava u Bosni i Hercegovini, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za izradu priručnika o primjeni digitalnih alata za aktivistkinje Ženske mreže BiH.

CILJ:

Fondacija CURE raspisuje konkurs za autora/icu za potrebe izrade gore navedenog Priručnika.

Priručnik treba da :

 • Bude kreiran jezikom koji je razumljiv ženama koje imaju različit ( od niskog do naprednog) stepen znanja o informatičkoj pismenosti
 • Sadrži informacije kako i na koji način način koristiti google alate kao i druge besplatne alate
 • Sadrži informacije o načinima on-line promocije ženskih udruženja i njihovih aktivnosti putem društvenih mreža
 • Sadrži uputstva o besplatnim digitalnim alatima za kreiranje vizuala i kako ih koristiti
 • Sadrži uputstva korištenja besplatnih komunikacijskih alatki s posebnim fokusom na viber, whats app, skype i zoom.
 1. Uslovi:
 • Potrebno je da osoba koja se prijavljuje ima dokazano iskustvo o završenom kursu/edukaciji iz oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)
 • Potrebno je da osoba koja se prijavljuje poznaje feminističke principe interneta

Prednost pri odabiru će imati osobe autorice/i koje/i posjeduju znanja i iskustva u oblasti ženskih prava i rodne ravnopravnosti.

Prijava:
 • Biografija sa detaljnim informacijama o iskustvu rada u kontekstu IKT
 • Pismo motivacije max. 500 riječi;
 • Ponuda treba sadržavati kontakt podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon), usluga koja se nudi s rokom izrade dokumenta, kao i cijena usluge s bankovnim podacima.

Zainteresovane osobe se mogu pojedinačno prijaviti ili da dostave grupnu ponudu kao tim.

 1. Rokovi:

Rok za pripremu drafta Priručnika je dvije sedmice od dana potpisivanja ugovora, najkasnije do 21.5.2022.godine.

Kranji rok za slanje prijave: 3.05.2022.godine.

Putem  e-maila: selma@fondacijacure.org

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte:

Fondacija CURE

Dolina 1

71 000 Sarajevo

Telefon: +387 33 207-561

Fax: +387 33 207-561

e-mail: selma@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…