Fondacija CURE objavljuje konkurs za prijem osobe/agencije za produkciju digitalnih priča u okviru projekta Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

_____________________________________________________________________________

Angažman za poziciju osobe/agencije za produkciju digitalnih priča na projektu Žene i izgradnja mira u BiH.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Osoba/agencija će imati punu odgovornost za kreiranje digitalnih priča o ženama i izgradnji mira u BiH. Osoba/agencija mora posjedovati sljedeće uslove:

  • Posjedovanje znanja o video produkciji i digitalnom oglašavanju
  • Pojedovanje iskustva u oblasti titlovanja digitalnih priča
  • Spremnost na odlazak na teren i snimanje
  • Posjedovanje znanja u oblastima online kampanja i oglašavanja, te rad na istima u sklopu promocije digitalnih priča

Radni plan i kreiranje digitalnih priča: Produkciju digitalnih priča će raditi osoba/agencija, koja bude imala najbolju ponudu u sklopu ovog poziva. Aktivistkinje Fondacije CURE se obavezuju da će osobi/agencija pružiti svu podršku u ovom procesu. Osoba/agencija će imati zadatak da snimi 5 digitalnih priča u trajanju od 240 – 300 sekundi, te finalni produkt u maksimalnom trajanju od 30 minuta. Na svakom video materijalu potrebno je uključiti titlovanje na engleski jezik.

Vremenski period – osoba/agencija će produkciju digitalnih priča sprovesti u roku od 10 radnih dana u trajanju od dva mjeseca.

Rokovi: Izrada digitalnih priča do 30.09.2022. godine

Izrada finalnog video materijala sa uključenim titlovima do – 15.10.2022. godine

Obaveze Fondacije CURE:

  • Pregled finalnog video materijala i dostavljanje komentara
  • Pružanje logističke podrške prilikom odlaska na teren
  • Pružanje potrebnih informacija glede kontaktiranja lokalnih organizacija/osoba za snimanje digitalnih priča
  • Osobi/Agenciji novčana naknada će biti isplaćena u skladu sa dogovorima nakon obavljenog intervjua (moguće plaćanje određenog iznosa prilikom dogovaranja i planiranja, a ostatak nakon finaliziranih i dostavljenih digitalnih priča).  Isplate će se vršiti u skladu sa  administrativnim procedurama Fondacije CURE

Molimo vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 01.08.2022. godine na mail denija@fondacijacure.org

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na e-mail denija@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE Denija Hidić.

Pratite nas!

Web: www.fondacijacure.org

Instagram: @fondacijacure  

Twitter: @Fondacija_CURE

Facebook: https://www.facebook.com/fondacijacure/   

YouTube: Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…