Fondacija CURE objavljuje konkurs za angažovanje osobe/agencije za produkciju digitalnih priča u okviru projekta Žene i izgradnja mira u Bosni i Hercegovini

 

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. Fondacija CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

_____________________________________________________________________________

Angažman za poziciju osobe/agencije za produkciju digitalnih priča na projektu Žene i izgradnja mira u BiH. Ovim projektom Fondacija CURE će raditi na neophodnosti uključivanja žena u sve faze mirovnih pregovora i izgradnju mira. Projekt se temelji na naučenim lekcijama preživjelih svih oblika nasilja u ratu u BiH i pruža priliku da žene podijele svoja iskustva i poruke sa ženama koje trenutno žive u zemljama zahvaćenim ratnim dešavanjima. Projekat će biti implementiran tokom 2020. godine – 25 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovim projektom nastojimo promovisati neophodnost uključivanja žena u mirovne procese.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Osoba/agencija će imati punu odgovornost za kreiranje digitalnih priča o ženama i izgradnji mira u BiH. Osoba/agencija mora posjedovati sljedeće uslove:

  • Posjedovanje znanja o video produkciji i digitalnom oglašavanju
  • Pojedovanje iskustva u oblasti titlovanja digitalnih priča
  • Posjedovanje znanja i kapaciteta prevoda na engleski, njemački, španski i arapski jezik uz lekturu i korekturu titlova
  • Spremnost na odlazak na teren u pet lokalnih zajednica u BiH (Konjević polje, Bratunac, Prijedor, Konjic, Srebrenik, Bosansko Grahovo, Drvar i Bosanski Petrovac)
  • Posjedovanje znanja u oblastima online kampanja i oglašavanja, te rad na istima u sklopu promocije digitalnih priča
  • Osoba/Agencija koja će biti angažovana treba da ima feministički pristup u radu te iskustvo u radu sa ženama preživjelima svih vrsta nasilja s posebnim fokusom na ratno nasilje.

Radni plan i kreiranje digitalnih priča: Produkciju digitalnih priča će raditi osoba/agencija, koja bude imala najbolju konceptualnu ponudu u sklopu ovog poziva. Aktivistkinje Fondacije CURE se obavezuju da će osobi/agencija pružiti svu podršku u ovom procesu. Osoba/agencija će imati zadatak da snimi 15 digitalnih priča u trajanju od 90-120 sekundi, te finalni produkt u maksimalnom trajanju od 40 minuta. Na svakom video materijalu potrebno je uključiti/omogućiti titlovanje na četiri gore navedena jezika.

Vremenski period – osoba/agencija će produkciju digitalnih priča sprovesti u roku od 20 radnih dana u trajanju od četiri mjeseca.

Rokovi: Izrada digitalnih priča do 30.06.2020. godine

Izrada finalnog video materijala sa uključenim titlovima do – 15.07.2020. godine

Obaveze Fondacije CURE:

  • Pružanje potrebnih informacija u vidu kontaktiranja lokalnih organizacija/osoba za snimanje digitalnih priča
  • Pregled finalnog video materijala i dostavljanje komentara
  • Pružanje logističke podrške prilikom odlaska na teren
  • Osobi/Agenciji novčana naknada u iznosu od 50%  će biti isplaćena u skladu sa dogovorima nakon obavljenog intervjua i potpisivanja ugovora, a ostatak u iznosu od 50% nakon finaliziranih i dostavljenih digitalnih priča, odobrenih od strane Fondacije CURE. Isplate će se vršiti u skladu sa  administrativnim procedurama Fondacije CURE.

Molimo vas da Vašu prijavu sa biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 15. marta 2020. godine na mail denija@fondacijacure.org

Ukoliko imate dodatna pitanja budite slobodni/e da nas kontaktirate na e-mail denija@fondacijacure.org i/ili putem telefona 00387 33 207 561 – kontakt osoba ispred Fondacije CURE Denija Hidić.

 

Također vam se može svidjeti…