Fondacija CURE nastavlja u 2012. godini sa informativnim i edukativnim radionicama za političarke


Fondacija CURE nastavlja u 2012. godini sa informativnim i edukativnim radionicama za političarke

Prva od radionica će se održati u subotu, 28.01.2012. godine u Tešnju.

Fondacija CURE u saradnji sa Asocijacijom mladih SDA  Tešanj  održat će radionicu u subotu, 28.01.2012. godine u  prostorijama SDA, ul.Kralja Tvrtka 1, Tešanj,  sa početkom u 12:00 sati na temu: “Gdje su žene u političkom i javnom životu BiH? Izbori u BiH 2012!”

Poznato je da žena na mjestima odlučivanja nema i da su žene najmrogobrojnija marginalizovana grupa u BiH, zato Fondacija CURE želi da do lokalnih izbora u oktobru 2012. godine doprinese procesu osnaživanja žena da se aktivno uključe u politički i javni život. Poseban naglasak na radionici će biti na dosadašnjim negativnim i pozitivnim  iskustvima žena koje žele urade pozitivne promjene u BH društvu.

Uvodničarke su Vedrana Frašto i Jadranka Miličević, aktiviskinje Fondacije CURE iz Sarajeva. Na radionici će biti idealna prilika da porazgovaramo sa učesnicama o ženama lidericama, o političkim vještinama koje je neophpdno posjedovati za učešće u bh. političkom životu, na koji izgraditi dobar politički imidž, šta je ustvari vodstvo i šta ustvari znači biti liderica.

Programom radionica želimo da animiramo žene i djevojke da razmisle o svom osnovnom pravu ljudskom pravu – pravu da glasaju, da budu predlagane i izabrane,  da odluče ko će ih predstavljati, te ko će donositi odluke u njihovo ime iduće četiri godine.

Nikada nemojte sumnjati da mala skupina zainteresiranih građana/ki može promijeniti svijet. Doista, to ga jedino i mijenja.
                                                                                           – Margaret Mead

 

Također vam se može svidjeti…