Dvadeset šest, 26-og: Ko su kandidatkinje za načelnice na lokalnim izborima 2016 u BiH?

U zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine u ponedeljak je održana prezentacija programa kandidatkinja za načelnice ili gradonačelnice u Bosni i Hercegovni simbolično nazvana “Dvadeset šest, 26-og: Ko su kandidatkinje za načelnice na lokalnim izborima 2016 u BiH?“. Ova prezentacija organizirana je na poziv Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, Westminster Fondacije za demokratiju, Fondacije Heinrich Böll i CURE i predstavlja apel na sve društvene i političke segmente u bh. društvu da podrže angažman žena u politici.

Ovom prilikom se organizatori i učesnice zahvaljuju svim agencijama i medijima koji su prenijeli informaciju o ovom događaju i razgovarali sa kandidatkinjama. Pored 13 kandidatkinja za načelnice, ovom događaju su prisustvovali i mnogobrojni predstavnici međunarodne zajednice, civilnog društva, političkih subjekata i medija. U Plavoj Sali Parlamenta BiH prisutni su mogli čuti zanimljive prijedloge kandidatkinja za poboljšanje uslova i kvaliteta života u lokalnim zajednicama, od oživljavanja poljoprivrede i održivog lokalnog turizma do rješenja za svakodnevne probleme u lokalnim sredinama, npr. gdje opština nije omogućila porodicama sa djecom pristup boravku za djecu predškolske ili jasličke dobi.

Ambasador Švedske u BiH, Anders Hagelberg, koji se obratio prisutnima, smatra da je razlog za rodnu ravnopravnost sasvim jednostavan: „Ako se jednostavno isključi više od 50 % stanovništa iz učešća u vlasti onda je sigurno da nije dobijen najbolji kadar ljudi u politici.„ Fondacija Heinrich Böll u tom kontekstu ističe takodje da su ekonomski i socijalni problemi u BiH previše alarmantni da se ne bi iskoristili iskustva i znanja vrlo dobro obrazovanih i sposobnih žena u BiH.

Po mišljenju Marione Kraske, Direktorice HBL u BiH, „Žene mogu i moraju da budu pojačati modernizaciju BiH, koja joj je hitno potrebna.“ Ali, da bi se osigurala održiva promjena po tom pitanju, po riječima Direktorice Westminster Fondacije za Demokratiju, Nerine Čevra „neophodno je da se žene koje su sada u pozicijama odlučivanja unutar stranaka ili izabranih organa vlasti, uključe u borbu za rodnu ravnopravnost, jer je to i njihova borba. Bez saveznika unutar sistema, biće puno teže ostvariti jednakost, jer sa tribina je teško promijeniti svijest onih kojima promjena nije u interesu. “

U nedelju 2. oktobra, građani i građanke BiH će imati priliku da, zaokruživanjem imena kandidatkinja na izbornim listićima, naprave korak u drugačijem smjeru za svoje lokalne zajednice. 40% kandidata na listama će biti žene, tako da opcija ima dovoljno da se stvarno odaberu kvalitetne i sposobne, kako kandidatkinje, tako i kandidate, koji će biti predstavnici u lokalnim tijelima vlasti.

S obzirom na to da je za lokalne izbore 2016. godine kandidirano samo 26 žena od ukupno 417 kandidata za čelna mjesta u opštinama i gradovima u Bosni i Hercegovini neophodno je bh. građane i građanke upoznati sa deficitima izborne politike i kampanje koja je u toku. Zastupnica u Parlamentu BiH Maja Gasal Vražalica naglasila je da je u BiH trenutno politički aktivno oko 33 % žena, a prema popisu stanovništva procenat ženske populacije u BiH je 50,4 %. Ona je prisutnim kandidatkinjama predložila da u svojoj kampanji istaknu svoj najveći adut, time što će predstaviti potencijalnim glasačima kako će one biti drugačije od njihovih konkurenata muškaraca za istu poziciju, kao načelnice ili gradonačelnice, a i kao žene.

Za više informacija i pitanja, kontaktirajte: nerina.cevra@wfd.org

Preporuke sa događaja održanog 26. septembra 2016, u zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu

S ciljem ostvarivanja jednakosti u bosanskohercegovačkom društvu, koje je neophodno za pozitivan napredak BiH na putu prema Evropskoj Uniji, a prije svega neophodno da bi se razvila kultura demokratskog djelovanja među građanima i građankama BiH, potrebno je, između ostalog:

Učiniti žene u politici vidljivima, personalizirati njihovo učešće u političkom životu.

Insistirati na unutarstranačkim promjenama i omogućiti ženama ravnopravno i aktivno učešće u radu stranačkih tijela u skladu sa Zakonom o ravnopranosti spolova

Kontinuirano raditi na senzibiliziranju članstva političkih stranaka o važnosti javne i vidljive podrške stranke u procesima kandidature za političke stranačke i izborne funkcije.

Podržati održavanje javnih događaja, foruma i medijskih predstavljanja kandidatkinja kako bi se u javnosti mijenjala slika bosanskohercegovačke politike.

Sarađivati s medijima i stimulirati interes medija za kandidatkinje – od lokalnih do općih izbora, naglašavajući važnost uloge medija u formiranju interesa javnog mnijenja.

Vršiti obuke politički aktivnih žena, posebno kandidatkinja, u prezentacijskim vještinama, javnom nastupu, vještinama vođenja skupova, pregovaračkim vještinama – prilika da testiraju svoja znanja i vještine, te unaprijede one aspekte koji se odnose na djelovanje u javnosti.

Djelovati kontinuirano i mimo izbornih perioda, upravo s ciljem izgradnje senzibiliziranog stranačkog i dostupnog medijskog prostora za promociju političkih kandidatkinja.

Promovirati jednakost spolova u svim segmentima društva, posebno u domenu rada.

Također vam se može svidjeti…