Danas počinje Konferencija Ženske mreže BiH (ŽMBiH) “Zajedno smo jače”

 

Ženska mreža BiH i TACSO BiH vas pozivaju na

Konferenciju Ženske mreže Bosne i Hercegovine (ŽMBIH) „Zajedno smo jače!“

Konferencija koja predstavlja partnerski događaj Ženske mreže BiH i TACSO (tehnička podrška organizacijama civilnog društva) projekta u BiH će se održati 21. – 22.06.2012. godine u hotelu Hollywood na Ilidži u Sarajevu.

Cilj konferencije je izrada zajedničkog plana akcije za efikasnije djelovanje članova/ica Ženske mreže BiH u javnosti, u skladu sa misijom i platformom mreže, ali i pronaći načine za unapređenje procesa razmjene iskustava i odgovornosti svih članova/ica Ženske mreže.

Na konferenciji će prisustvovati 52 učesnice/ka iz 40 ženskih organizacija iz 20 gradova Bosne i Hercegovine. Ženska mreža BiH, osnovana 12. septembra 2009. godine, djeluje kao neformalna grupa temeljena na dobrovoljnom radu ženskih organizacija i individua, članica ŽMBIH.

„Borba protiv diskriminacije i kršenja ženskih ljudskih prava, umrežavanje i protok informacija i dalje su najvažniji postulati ŽMBIH. Uvidjele smo da smo zajedno jače i da trebamo podršku jedna druge, stoga ćemo se i dalje zalagati za jačanje ŽMBIH, te lobirati i podsticati rodnu ravnopravnost u BiH!“- izjavila je Vedrana Frašto, predstavnica Fondacije CURE, članice Ženske mreže BiH.

Prema riječima Slavice Drašković, savjetnika/ce na projektu TACSO BiH, ovaj partnerski događaj jeste promocija i podrška radu neformalnih mreža, koalicija i platformi koje svojim djelovanjem artikulišu i zagovaraju mišljenje i interese građana i građanki.

Do sada ŽMBiH broji 112 članova/ica različitih organizacija i pojedinki/ca iz cijele BiH, koje redovno komuniciraju putem zajedničke mailing liste. Na ovaj način dogovorene su zajedničke akcije, desetine javnih reakcija na kršenje ženskih ljudskih prava, te se razmjenjuju informacije o važnim događajima i prilikama za žene u politici, aktivizmu, zdravlju, umjetnosti, kulturi, feminizmu i drugim informacijama koje potiču suradnju između ženskih grupa i raznolikih zajednica iz cijele zemlje.

 

Također vam se može svidjeti…