CURE organizuju Putujuće feminističke radionice u Tomislavgradu

CURE organizuju Putujuće feminističke radionice u Tomislavgradu


 Prva destinacija od 15 bosanskohercegovačkih gradova koje će CURE posjetiti je Tomislavgrad,  Datum: 29. 09. 2011.

 

Jednodnevna radionica će biti jedinstvena prilika mladim ženama da saznaju više o ženskim ljudskim pravima, glasačkom pravu, pravu na edukaciju, vlasništvo, zaposlenje, ženskom pokretu – feminizmu, različitim razdobljima u ženskom pokretu, pobjedama koje je osigurao ženski pokret i ženama liderkama i vizionarkama.

 

Putujuće Feminističke Radionice nude i prezentacije na teme Angažirane umjetnosti – primjeri rada Fondacije CURE, predstavljanje ideja koje mlade žene mogu koristiti u njihovim lokalnim zajednicama, priručnike i istraživanja Fondacije CURE, edukativne i promotivne materijale.

 

Sve vrijeme radionice od 12.00 do 16.00 sati, u prostorijama NVO Duvanjke Tomislavgrad bit će izložba Heroina.

 

IzložbaHEROINEsadrži prikaz više od pedeset moćnih žena i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice iz BiH i svijeta: književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike.

 

 

U nekoliko gradova ćemo u suradnji sa lokalnim umjetnicama održati performans, koncert, prikazivanje filmova ili čitanje poezije.

 

Gradovi u kojima će se realizirati putujuće feminističke radionice su:

 

*Derventa * Trebinje *  Neum * Bijeljina * Livno * Jablanica * Vlasenica * Srebrenica * Novi Sad * Tomislavgrad * Prijedor * Ljubuški * Tešanj * Gračanica * Zagreb* Bosanski Petrovac *Beograd*

 

Radionice se realiziraju  zahvaljujući podršci CFD i Švicarske ambasade.

 

Za potvrdu učestvovanja, više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na telefon 033 713 610 ili putem mail-a: berinadz@fondacijacure.org

Također vam se može svidjeti…