CURE obavještavaju da se odgađa Trening za trenerice (Fem kamp) do daljnjeg

CURE obavještavaju da se odgađa Trening za trenerice (Fem kamp) “„Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla – nasilje u vezama mladih“ do daljnjeg. Prijave i dalje u toku do 26.03.2020. godine.

Ovim putem Vas želimo informisati da Fondacija CURE do daljnjeg  odgadja sve aktivnosti van Sarajeva zbog zabrinutosti za javno zdravlje i na osnovu preventivnih preporuka globalnih i domaćih zdravstvenih institucija. 

Fondacija CURE preduzima ove korake kako bi se ograničila potencijalna izloženost virusu COVID-19 među našim partnerima/cama i učesnicima/cama na našim događajima,  budući da podržavamo šire globalne napore da se smanji utjecaj pandemije preuzimanjem mjera društvenog distanciranja. Bosna i Hercegovina se nalazi na relativno ranom stepenu krize i vjerujemo da je ovo pravo vrijeme da se poduzmu agresivnije preventivne mjere. 

Ovim putem želimo pozvati mlade djevojke da se mogu prijaviti na Trening za trenerice koji će se održati u narednom periodu nakon što se situacija u BiH stabilizuje u vezi sa virusom COVID-19.

Također vam se može svidjeti…