16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja 2011

Šta je 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja?

 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja je međunarodna kampanja koja je nastala tokom prvog Instituta za globalno žensko liderstvo podržanog od strane Centra za globalno liderstvo žena 1991.g. Učesnice/ci biraju datume između 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, kako bi simbolično povezali nasilje nad ženama i ljudska prava i naglasili da takvo nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava. Ovaj 16-dnevni period takođe naglašava druge važne datume, uključujući i 29. novembar, Međunarodni dan braniteljica ljudskih prava, 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, i 6. decembar, godišnjica masakra u Montrealu.

Kampanja 16 Dana aktivizma se obilježava od strane pojedinki, pojedinaca i grupa širom svijeta koje/i koriste okvir ljudskih prava da pozivaju na uklanjanje svih oblika nasilja protiv žena putem:

 

  • ·         Podizanja svijesti na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou
  • ·         Jačanja lokalnih aktivnosti  
  • ·         Povezivanja lokalnih i globalnih aktivnosti  
  • ·         Obezbjeđivanja prostora za dijalog i razmjenu strategija  
  • ·         Ostvarivanja pritiska na vlade da realizuju obaveze iz lokalnih i međunarodnih pravnih instrumenata
  • Demonstriranja solidarnosti sa aktivistkinjama/aktivistima širom svijeta

Preko 3700 iz 164 zemlje su učestvovale u Kampanji 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja od 1991.g.!

Svake godine, Centar za globalno žensko liderstvo (CWGL) predlaže temu kampanje u konsultaciji sa braniteljicama ženskih ljudskih prava širom svijeta i širi informacije o Kampanji što je više moguće. Teme Kampanje tokom proteklih godina su bile sljedeće:

 

·         1991/1992: Nasilje protiv žena krši ljudska prava

·         1993: Demokratija bez ženskih ljudskih prava . . . nije demokratija

·         1994: Svijest, odgovornost, akcija: nasilje protiv žena krši ljudska prava

·         1995: Beč, Kairo, Kopenhagen, Peking: dovođenje ženskih ljudskih prava kući

·         1996: Dovođenje ženskih ljudskih prava kući: ostvarivanje naših vizija

·         1997: Zahtjevajte ženska ljudska prava kod kuće i u svijetu

·         1998: Izgradnja kulture poštovanja ljudskih prava

·         1999: Ispunjavanje obećanja za slobodu od nasilja

·         2000: Proslava 10te godišnjice Kampanje

·         2001: Rasizam i seksizam: ne više nasilja

·         2002: Stvaranje kulture koja kaže ‘Ne’ nasilju protiv žena

·         2003: Nasilje protiv žena krši ljudska prava: Održavanje dostignuća deset godina nakon Beča (1993-2003)

·         2004/2005: Za zdravlje žena, za zdravlje svijeta: NE VIŠE NASILJA

·         2006:  Proslava 16 godina 16 dana: unaprijedite ljudska prava zaustavite nasilje protiv žena

·         2007: Zahtjevanje implementacije, izazivanje prepreka: zaustavite nasilje protiv žena!

·         2008: Ljudska prava za žene Ljudska prava za sve: Obilježavanje 60-godišnjice od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

·         2009: Posveti se, djeluj, zahtjevaj – MI MOŽEMO zaustaviti nasilje nad ženama

·         2010: Strukture nasilja: Definisanje međusobne povezanosti militarizma i nasilja nad ženama

·         2011:


Od Mira u Kući Do Mira u Svijetu:
Izazovimo Militarizam i Zaustavimo Nasilje Nad Ženama!

 

Kalendar aktivnosti za cijelu Bosnu i Hercegovinu Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja 2011. možete preuzeti ovdje

Tema ovogodišnje Kampanje, “Od mira u kući do mira u svijetu,” ima za cilj naglašavanje veze između nasilja protiv žena i militarizma na svim nivoima – od privatne sfere do sukoba.

Tema takođe naglašava da se naše mirne i nenasilne aktivnosti i stavovi „kod kuće“ u našim lokalnim zajednicama mogu prenjeti prema vani i uticati na mir u svijetu. Nadograđjujući na informacije prikupljene od strane učesnica/ka Kampanje tokom 2010.g., ovogodišnja Kampanja 16 Dana aktivizma će biti usmjerena na dalju razradu pet pitanja:

1) Širenje malog oružja i njegova uloga u nasilju u porodici;

2) seksualno i rodno zasnovano nasilje počinjeno od strane državnih organa;

3) političko nasilje protiv žena; 4) seksualno nasilje u situacijama sukoba; i

5) povezivanje ženskih prava, ljudskih prava i mirovnih pokreta kako bi se izazvali militarizmi.

Naš ključni interaktivni projekat za Kampanju u 2011.g. poziva učesnice/ke širom svijeta da podjele svoje vizije „bezbjednosti“, i pozivamo vas da nam pošaljete svoje stavove u formi video poruke ili pisanom obliku putem web stranice 16 Dana aktivizma!

Militarizam je teško pitanje za diskusiju; on predstavlja ne samo komplikovanu temu koja duboko uključuje strukture moći i finansija, već predstavlja i riječ koju je opasno koristiti na nekim mjestima. Kao i do sada, ohrabrujemo vas da prilagodite materijale u Resursnom paketu za 16 Dana aktivizma kako bi bili relevantni aktivnostima koje provodite na lokalnom nivou.

Zašto ovih 16 dana?

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja koristi 16 dana između Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. novembar) i Međunarodnog dana ljudskih prava (10. decembar) kako bi naglasila da uklanjanje svih oblika nasilja protiv žena predstavlja pitanje zaštite ljudskih prava i da akti nasilja protiv žena predstavljaju kršenje ljudskih prava. Kampanja 16 dana aktivizma dovodi u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje protiv žena. 

Od mira u kući do mira u svijetu: Izazovimo militarizam i zaustavimo nasilje protiv žena!

U okviru resursnog paketa za Kampanju ćete pronaći sljedeće materijale:

Materijali:

Opis kljucnih datuma
Politicko nasilje nad zenama
Povezivanje zenskih prava, ljudskih prava i i mirovnih pokreta
Profil kampanje
Proliferacija malog oru_ja i njegova uloga u nasilju u porodici
Seksualno i rodno zasnovano nasilje od strane drzavnih organa
Seksualno nasilje u vezi sa sukobom
sta je GEAR kampanja
tema kampanje
Vodic za planiranje vase kampanje 2011

 

Linkovi za sve materijale u Resursnom paketu su dostupni na sljedećoj internet adresu: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2011-campaign/take-action-kit.

Molimo vas da kontaktirate Centar CWGL ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa planiranjem Kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja u 2011.g.

Ne zaboravite da podjelite informacije o vašim aktivnostima u okviru Međunarodnog kalenara za Kampanju 16 Dana aktivizma koji se nalazi na našoj web stranici!

Takođe bi nam bilo drago da od vas dobijemo fotografije vaših aktivnosti, materijale koje ste koristili u okviru Kampanje, uključujući i postere, bedževe, naljepnice, novinske članke, izvještaje, itd., kako bismo ih sačuvali unutar međunarodne arhive Kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja. Hvala vam što ste dio 21. godišnje Kampanje 16 Dana!

Iskreno, Radhika Balakrishnan Izvršna direktorica

Translation provided by Aleksandra Petrić, United Women Banja Luka http://www.unitedwomenbl.org

Materijali:

Opis kljucnih datuma
Politicko nasilje nad zenama
Povezivanje zenskih prava, ljudskih prava i i mirovnih pokreta
Profil kampanje
Proliferacija malog oru_ja i njegova uloga u nasilju u porodici
Seksualno i rodno zasnovano nasilje od strane drzavnih organa
Seksualno nasilje u vezi sa sukobom
sta je GEAR kampanja
tema kampanje
Vodic za planiranje vase kampanje 2011

 

Također vam se može svidjeti…