Ženska mreža BiH osuđuje sve oblike nasilja i kršenja ljudskih prava!

Ženska mreža BiH osuđuje sve oblike nasilja i kršenja  ljudskih prava!

 

Javno reagovanje povodom zastrašivanja i ugrožavanja sigurnosti članova/ica Udruženja Kvir Aktivista iz Banja Luke

 

 

Ženska mreža BiH (ŽMBiH) najoštrije osuđuje  učestale pojave napada na LGBTQ populaciju u BiH. Drugi napad u 2014. godini na LGBTQ osobe se desio 29.03.2014. godine, kada su dva mlađa N.N lica, maskirana u fantomke izvršila krivično djelo zastrašivanja i ugrožavanja sigurnosti članova/ica Udruženja Kvir Aktivista iz Banja Luke. U 21.15 sati dva N.N lica sa fantomkama su počela lupati po prozorima prostorija Udruženja Kvir Aktivista (koje su ujedno i životni prostori članova/ica) da bi se na kraju popeli na balkon i lupali na balkonska vrata, te nakon toga pobjegli u nepoznatom pravcu. CJB RS je obavješten o ovom događaju i isti je evidentiran.

 

ŽMBIH smatra da je od velike važnosti da se radi preventivno na sprečavanju nasilja i to educiranjem javnosti o LGBT populaciji i o nenasilnom ponašanju, posebno edukacija mladih osoba u obrazovnim institucijama, jer je to jedan od vrlo važnih elemenata kako bi se osigurala bolja sigurnost za svo građanstvo i sigurnost za sve marginalizovane grupe u BiH.

 

Napad koji se desio je zločin i građani/ke, te institucije vlasti moraju shvatiti da ne postoji opravdanje za čin nasilja, jer on predstavlja direktan napad na osnovna ljudska prava i slobodu okupljanja i izražavanja! Također, pozivamo na punu odgovornost izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast da u ovakvim slučajevima reaguju na osnovu Ustava BiH. Ukoliko država ne može da pruži zaštitu svim građanima/kama, mi ne živimo u miru, nego u diskriminatornoj državi koja podržava kulturu nasilja.

 

Do sada niko nije vidio javno osuđivanje i procesuiranje osoba koje čine zločine iz mržnje od državnih funkcionera i predstavnika vlasti, što daje podsticaj svim homofobnim ljudima da slobodno čine zločine. Čim ne postoji sankcije za kršenje ljudskih prava, narušavanje ljudskih prava, u ovom slučaju LGBT prava, nasilje postaje svakodnevnica.

 

Ženske nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje godinama aktivno djeluju na sprječavanju i suzbijanju svih oblika nasilja, zahtijevaju od institucija na svim nivoima da prepoznaju oblike nasilja počinjene iz mržnje kao javni problem i preuzmu odgovornost da nasilje osude, spriječe i da počinioce nasilja u svim pojedinačnim slučajevima dosljedno i najstrožije kazne. 

 

 

Ženska mreža BiH

 

 

 

 

 

Također vam se može svidjeti…