CURE poziv na Fem kamp Ženska ljudska prava kroz prevenciju nasilja

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Fem kamp pod nazivom Ženska ljudska prava kroz prevenciju nasilja

koji će se održati od petka, 18.04.2014. godine do nedjelje, 20.04.2013. godine na Trebeviću (planina blizu Sarajeva Napretkov dom) u sklopu projekta “Rodno uvjetovano nasilje: Pogled iz drugog ugla – Nasilje u vezama mladih“

Trodnevni Fem kamp je mjesto gdje će se mlade žene i djevojke na zanimljiv način moći upoznati sa temama koje se tiču aktivizma,Šta je nasilje?, Kako prepoznati nasilje?, Kako reagovati u sitacijama nasilja?, nasilje u adolescentskim vezama, kao i s osnovnim teorijama feminizma, ženskih ljudskih prava, te na taj način osnažiti nove generacije da se aktivno uključe u pozitivne društvene promjene.

Fem kamp je nastao iz potrebe da se kreira siguran prostor za zainteresovane mlade žene i djevojke kako bi one kroz interaktivni rad uvidjele potrebu za kritičkim posmatranjem bosanskohercegovačkog društva iz prizme rodne jednakosti.

Edukacija koju smo dizajnirale odvija se u trajanju od tri dana, a metod rada uključuje kratke prezentacije, rad u grupama,  mala istraživanja, video projekcije i  druge aktivnosti.

Fondacija CURE je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

Troškove seminara, smještaj, hranu i piće, kao i refundaciju putnih troškova za 15 učesnica snosi Fondacija CURE. Aplikaciju za prijave na trening  šaljemo u prilogu.

Da bi se prijavile na Fem kamp potrebno je da popunite upitnik i da nam ga pošaljete najkasnije do srijede, 09.04.2014. godine do 17.00 sati putem  putem faxa na broj: 033/ 207 561 ili putem emaila; berina@fondacijacure.org

Molimo vas da ovaj poziv proslijedite svojim prijateljicama i poznanicama za koje mislite da bi bile zainteresovane da nam se pridruže.

Također vam se može svidjeti…