”Ženska ljudska prava i izgradnja političkog imidža žena u političkom i javnom životu”

 

„Ženska ljudska prava i izgradnja političkog imidža žena u političkom i javnom životu

Aktivistkinje  Fondacije CURE  će održati radionicu  „Ženska ljudska prava i izgradnja političkog imidža žena u političkom i javnom životu” u četvrtak, 26.12.2013. godine sa početkom u 11:00 sati u Motelu Park u Rogatici.

Na radionici ćemo govoriti o tome kakva je situacija i kakva su iskustva žena u političkom i javnom životu BiH, te ćemo govoriti o tome šta je vodstvo, šta znači biti liderica, vještine liderstva, te o osnovnim vještinama vođenja.

Uvodničarka je Jadranka Miličević aktivistica Fondacije CURE iz Sarajeva.

Cilj projekta je osnažiti ulogu žene u društveno političkom životu BiH, naročito na lokalnom nivou, kroz edukaciju žena političarki i žena aktivistica kako kroz odnose s javnošću, jačanje liderstva i razvoj političkih vještina mogu obezbjediti veću vidljivost i zastupljenost žena na mjestima donošenja odluka.

Kao što svi/e znamo da  na mjestima odlučivanja  nema žena, želimo da do Opštih izbora u oktobru 2014. godine pokušamo da osnažimo žene da  se aktivno uključe u politički i javni život. Poseban naglasak je na  dosadašnjim negativnim i pozitivnim  iskustvima žena koje  žele da dođe do promjena u BH društvu.

Fondacija CURE kroz edukativne radionice, javne debate,  te medijske kampanje radi na  ohrabrivanju, educiranju i osnaživanju bh. političarki i predstavnica NVO-a da budu aktivne u političkom i javnom životu BiH.

Nikada nemojte sumnjati da mala skupina zainteresiranih građana/ki može promijeniti svijet. Doista, to ga jedino i mijenja.

                                                                                           – Margaret Mead

Projekat finansira: Foundation Open Society Institute (FOSI)

Za više informacija kontakt osoba:

Slađana Ujić 065 195 596 (Udruženje žena Snop Gučevo )

Denija Hidić 061 443 961 (Fondacija CURE)

 

Dobrodošli/e!

Također vam se može svidjeti…