ZAGOVARAČKI SASTANCI – “SVE JEDNAKE SVE VIDLJIVE“

 

ZAGOVARAČKI SASTANCI – “SVE JEDNAKE SVE VIDLJIVE“

 

U februaru 2018. godine Fondacija CURE je u Tuzli i na Palama organizovala dva zagovaračka sastanka pod nazivom „SVE JEDNAKE SVE VIDLJIVE“.

Sastanci su bili dio programskog usmjerenja Fondacije CURE i neke od aktivnosti kroz projekat „Žensko zagovaranje za rodnu ravnopravnost – follow up“.

 Sastanak je okupio 32 učesnice s osnovnim fokusom na probleme koji pogađaju žene na lokalnom nivou.

Učesnice s Pala su istakle da je tek osnovano Udruženje žena “Viktorija“ Pale krenulo u proces apliciranja za sredstva i da im je sastanak koji je održan pomogao da dobiju odgovore na neka pitanja koja su u vezi s aplikacijom.

U Tuzli je dat prijedlog da se radi na aktivnostima koje su u vezi s organizacijom prvog Osmomartovskog marša po uzoru na druge bh. gradove. Neke učesnice su se nakon održanog zagovaračkog sastanka priključile organizaciji prvog Osmomartovskog marša koji je održan u Tuzli povodom  08. marta – Međunarodnog dana žena.

Predstavnice „Nove ženske inicijative“ i predstavnice zagovaračke grupe H.O. „Horizonti“ iz Tuzle koje su prisustovale sastanku smatraju da su im treninzi zagovaranja važni za daljnje procese promjena koje žele da kreiraju.

Fondacija CURE će u 2018. godini kroz navedeni program raditi zagovaračke treninge koji će pored Tuzle i Pala obuhvatiti i druga mapirana područja.

Treninzi će omogućiti razvijanje kapaciteta predstavnica ženskih organizacija, neformalnih grupa i aktivistkinja da se snažnije uključe u zagovaračke procese u cilju kreiranja promjena za poboljšanje položaja žena i djevojčica.

 

Također vam se može svidjeti…