X-press sesija: “Nasilje nad ženama kroz prizmu medijskog izvještavanja”

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka vas pozivaju na X-PRESS sesiju: „Nasilje nad ženama kroz prizmu medijskog izvještavanja“. X-Press sesija će se održati u ponedjeljak, 10.12.2012. u 10:00h, u restoranu Druga Kuća LORA, Kolodvorska 9 i 13, u Sarajevu.

Uvodničarka sesije će biti Edita Pršić, PR u Fondaciji lokalne demokratije. Govorit će kako mediji prikazuju žene koje proživljavaju nasilje, o položaju žena koje su preživjele nasilje u našem društvu, sa kojim se stereotipima susreću u svom okruženju, koliko i na koji način dobivaju medijsku pažnju, te na koji način informisati javnost da nasilje nad ženama umanjuje i narušava njihova osnovna ljudska prava.

Nasilje se može desiti svakoj ženi i nasilje nije posljedica ženinog ponašanja, vać je posljedica patrijarhalnog sistema u kome muškarci zloupotrebljavaju moć. 33% žena u svijetu je izloženo nasilju tokom života, što znači da ako u porodici imate 6 osoba ženskog spola, njih dvije su statistički žrtve nasilja.

16 Dana aktivizma protiv rodno uslovljenog nasilja nad ženama se obilježava svake godine od 25. Novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama do 10. Decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Kampanja je posvećena podizanju svijesti o rodno zasnovanom nasilju kao problemu ljudskih prava, jačanju lokalnih aktivnosti u vezi sa nasiljem protiv žena, obezbjeđivanju prostora za kreiranje i razmjenu strategija i pozivanju vlada da pokažu odgovornost, reaguju, zaštite i spriječe nasilje protiv žena.

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i nastojimo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinijeti osvještivanju našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način mediji mogu osigurati profesionalno izvještavanje, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini.

Pozivamo vas da dođete na X-Press sesiju, saznate više i pomognete da informiramo i educiramo javnost.

X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako. Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na 033 264 – 420, ili pišite na vedrana@fondacijacure.org

Dobrodošli/e! 

Također vam se može svidjeti…