X-Press sesija ”Djeca sa Daunovim sindromom kroz prizmu medijskog izvještavanja“

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka vas poziva na X-PRESS sesiju:

„Djeca sa Daunovim sindromom kroz prizmu medijskog izvještavanja“

X-Press sesija će se održati u utorak, 18.02.2014. godine u 11:00h, u restoranu Druga

Kuća LORA, Kolodvorska 9 i 13, u Sarajevu.

 

Uvodničar sesije je Haris Čaušević iz sarajevskog NVO-a Altruista „Svjetlo“. Govorit će o tome šta ovu grupu ljudi čini (ne)vidljivom u javnom medijskom prostoru, sa kojim problemima se suočavaju djeca sa Daunovim sindromom, kako novinari i novinarke mogu prevazići jaz ove marginalizovane grupe, na koji način mediji i naše društvo može pomoći, te koliko im u tome može pomoći Udruženje. O svemu ovome saznajte na X-Press sesiji.

 

Daunov sindrom je oblik hromozomopatije koji se javlja kao posljedica trizomije hromozoma 21. Prema posljednjim globalnim istraživanjima jedno od 1.000 djece se rodi zahvaćeno Daunovim sindromom.

 

Vrlo je važno shvatiti da su djeca sa Daunovim sindromom osobe s istim mogućnostima, istim pravima, istim vrlinama poput svih ostalih. Imaju jedan hromosom viška, a najizrazitija obilježja ovog sindroma su: umanjene sposobnosti, anomalije srca, smanjenje otpornosti prema infekcijama, prijevremeno starenje i dr.

 

 Iz ovih razloga djeca sa Daunovim sindromom trebaju više naše pomoći da ostvare ono što mogu. Ova djeca su poput drugih nadarena za različite stvari i sve rade s mnogo pažnje i truda i u tome uživaju.

 

Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i nastojimo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinijeti osvještavanju našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je – na koji način se mediji mogu osigurati za profesionalno izvještavanje, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini.

 

X-Press sesije se odvijaju kao tematski doručak – susret sa novinarkama i novinarima, te ih ciljaju ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako. Za X-Press inicijativu, Fondacija CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana Banja Luka. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Također vam se može svidjeti…