VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA OTVORILA VRATA POLITIČKIM AKTIVISTICAMA KOJE ŽELE BITI RAVNOPRAVNE ČLANICE VLASTI!

VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA OTVORILA VRATA POLITIČKIM AKTIVISTICAMA KOJE ŽELE BITI RAVNOPRAVNE ČLANICE VLASTI! MINISTAR I MINISTRICA SU UČESTVOVALI NA JAVNOJ DEBATI SA GRAĐANIMA/KAMA GORAŽDA!

U ponedjeljak, 24.10.2011. godine Fondacija CURE i Udruženje INFOHOUSE  su uz podršku i odličnu organizaciju Udruženja žena „Goraždanke“ iz Goražda održale javnu debatu koja se realizuje u okviru projekta „Osnaživanje žena u političkom životu BiH – 101 razlog zašto žena na lokalnim izborima 2012.“.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona je ugostila i pružila priliku političarkama i aktivisticama iz nevladinog sektora da „provjere udobnost fotelja“ u sali za odlučivanje i da sa  ministricom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Almom Delizaimović i ministrom za urbanizam Božidarom Semizom razmijene mišljenje i iskustva o tome zašto su žene u političkom i javnom životu na marginama društva, gdje su žene u bh.društvu uopšte i zašto žene trebaju biti politički aktivnije.

Diskusija koja je počela u Vladi, nastavljena je na javnoj debati u prostorijama Udruženja žena „Goraždanke“ . U  prostorijama udruženja na javnoj debati prudružili/e su im se i drugi/e građani/ke.  Uz moderatoraciju novinara Aleksandra Hršuma, javna debata se održala uspješno, a zaključak je bio da se građanstvo treba više afirmisati, aktivnije uključiti u procesima poboljšanja situacije u gradu. Iznjeta su različita mišljenja i predložene su mnoge ideje, a jedna od njih jeste da se nastave slične aktivnosti u Goraždu i da se organizuje sastanci sa političarkama, vječnicima/cama i građanima/kama Goražda gdje bi se na dnevnom redu nalazila pitanja kojeg bi građanstvo izabralo kao prioritetno.

Javne debate su drugi dio projekta pod nazivom „OSNAŽIVANJE ŽENE U POLITIČKOM ŽIVOTU BIH – 101 razlog zašto glasati za ženu na Lokalnim izborima 2012.“ koji Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE implementiraju od aprila 2011 godine. Glavni cilj projekta jeste edukacija žena političarki, ali i žena aktivistica u nevladinom sektoru kako da koriste odnose sa javnošću  kao jedan od „alata“ za promoviranje svojih vrijednosti i potencijala. Projekat je namijenjen svim ženama koje žele da promijene sliku rodne diskriminacije u politici i da se aktivno uključe u donošenje odluka u BiH – da zauzmu svoje mjesto u političkom životu. Javne debate su pokrenute kako bi probudile svijest građana/ki o  trenutnom položaju žena i njihovoj potrebi da se vrate na mjesta odlučivanja.
 
Implementaciju projekta nastavljamo organizovanjem još javnih debata, uličnih akcija, te grupnih posjeta građana/ki institucijama vlasti BiH.

Također vam se može svidjeti…