Upoznajmo Udruženje “Ženska Vizija” iz Tuzle, korisnice projekta “Zagovaranje za ženska prava”

ŽENE NOSITELJICE MIRA I POMIRENJA

Upoznajmo Udruženje „Ženska Vizija“ iz Tuzle, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Projektom “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija a realizuju Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjerava se doprinijeti promociji i boljem poštivanju ženskih prava. Ohrabrivat će se žene svih starosnih grupa, sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizovane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorijenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH. Projekat će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

U narednom periodu, kroz pomenuti projekat će se raditi i sa Udruženjem „Ženska Vizija“ iz Tuzle. Ovo udruženje osnovano je u martu 2019. godine a motiv za udruživanjem je bio zalaganje za bolji položaj žena u BiH. Ciljevi rada i djelovanja udruženja su: zalaganje za jednakost i ravnopravnost žena, djevojaka i djevojčica u BiH, za društvo bez patrijahalnih normi u kojem se ne toleriše nasilje i diskriminacija, u kojem su žene prepoznate kao odgovorne  pokretačice i nositeljice  pozitivnih promjena u društvu te ravnopravno donose odluke. Zatim, cilj je i društvo bez diskriminacije na osnovu, roda, spola, rase, nacionalnog, vjerskog, političkog ili seksualnog opredjeljenja, te kreiranje sigurnog prostora za nove generacije aktivistica i feministica za njihovo aktivno učešće u zajednici i stalna borba za veću vidljivost žena u svim segmentima.

Amela Hajvaz Pozderović je predsjednica udruženja Ženska Vizija i ona nam je nešto više rekla o samom udruženju, aktivnostima koje sprovode ali i o značaju zajedničke saradnje sa Fondacijom CURE i Fondacijom za osnaživanje žena. Stalna kampanja Ženske vizije odnosi se na veću vidljivost žena u medijima, politici i lokalnoj zajednici. Jedna od takvih kampanja je 40% nije ravnopravnost u okviru koje je održan okrugli sto sa osam predstavnica različitih političkih stranaka. Interesovanje medija je bilo značajno i problem nevidljivosti žena u politici je stavljen u fokus dok su sve učesnice jednoglasno poručile da je diskriminacija u politici mnogo zastupljena. Osim toga, aktivnost na kojoj stalno rade je ekonomsko osnaživanje žena kroz edukacije, kreativne radionice i informisanost o osnovnim pravima. Do sada je kroz ovaj program prošlo više od 50 žena, a njih 15 je pokrenulo i vlastiti biznis.

„Problemi sa kojima se susreću žene manjisnkih i marginalizovanih grupa u svakodnevnom životu su golemi. Posebno bih izdvojile diskriminaciju i nasilje. Ni osnovne potrebe ove skupine žena nisu zadovoljene, kao sto je obrazovanje, zdravstvena zaštita, arhitektonske prepreke“ – naovodi Hajvaz-Pozderović.

Edukacije kroz zajedničku saradnju i projekat će ponuditi nove alate koji će olakšati ili pojednostaviti rad organizacije. Nova saznanja će otvoriti i nova polja djelovanja.

U svakom slučaju “Zagovaranje za ženska prava” je potrebno pogotovo u radu sa djevojčicama i djevojkama ako želimo, a želimo, osnaženu generaciju žena – ističe Hajvaz Pozderović

Trenutno rade na zagovaranju rodno osviještenih politika u vrijeme COVID 19 –  krize na lokalnom nivou sa akcentom na rodno odgovorno budžetiranje u Grad Tuzla jer ovaj grad ni ove godine nema rodno odgovoran budžet, trenutno se vrši istraživanje i analiza o stvarnim potrebama žena u Tuzli, što će poslužiti kao alat u zagovaračkoj kampanji. Mapiran je još jedan problem u ovoj lokalnoj zajednici zahvaljujući Ženskoj Viziji a tiče se narušenog mentalnog zdravlja žena. To se također događa i kod djevojaka pa i djevojčica. Članice udruženja su pokrenule “Centar za samopomoć” u okviru kojeg nude razne psiho terapeutske edukacije.

„Na sve što smo do sada uradile jako smo ponosne, jer svaka naša kampanja, inicijativa, akcija i projekat su donijele malu promjenu u našoj lokalnoj zajednici. Možda bih izdvojila proteste koje smo organizovale u novembru 2019. godine pod nazivom “Moje pravo je i čist zrak”. Tada smo pozvale i sve organizacije civilnog društva koje djeluju i rade u Tuzli da nam se pridruže, i nas 17 je stavilo svoj potpis na zahtjeve koje smo uputile Gradonačelniku, Ministru za okoliš i ekologiju te Vladi Federacije. Neki od zahtjeva su usvojeni na Kolegiju načelnika, te na Skupštini TK-a, kao recimo da svi privredni subjekti moraju do kraja 2021. godine biti priključeni na sistem centralnog grijanja“ – ističe Hajvaz-Pozderović

Projekat „Zagovaranje za ženska prava“ će pomoći da se kreiraju politike u skladu sa stvarnim potrebama i problemima žena u loklanoj zajednici u kojoj žive. A svakako će i obezbjediti i da se čuje glas žena jer žene svojim zajedničkim djelovanjem čine promjene. Iz udruženja navode kako su imale mnogo pozitivnih inicijativa, a da će sad uspjeti da kreiraju preporuke za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena. Navele su da ih veliki posao čeka u narednom periodu i da svakako pozitivne priče izgradnje mira trebaju da se nađu na agendi svih lokalnih zajednica u BiH.  

U oktobru 2019. godine obilježvajući Roza oktobar organizovale smo radionicu izrade kapa za žene na onkološkom odjelu UKC Tuzla. Priča je dobila sasvim drugu dimenziju koju smo kasnije nazvale mir i pomirenje jer su nam se pridružile žene iz Srebrenice, Brčkog, Istočnog Sarajeva, Viteza i skupa smo uradile i poklonile kape ali i poslale poštom svakoj ženi koja se javila da joj je potrebno. Ovom akcijom smo dokazale da su žene pronositeljice mira i pomirenja– zaključuje Hajvaz- Pozderovićž

Također vam se može svidjeti…