U okviru studijske posjete studenti/ce iz Banja Luke posjetili/e Fondaciju CURE

U okviru studijske posjete studenti/ce iz Banja Luke posjetili/e Fondaciju CURE

U okviru studijske posjete studenati i studentkinje iz Banja Luke su posjetili/e Fondaciju CURE u Sarajevu, 21.07.2012. godine, kao dio projekta Helsinškog parlamenta građana Banja Luka “Ženska strana politike“.

 

Riječ je o grupi studenata i studenata Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, koja broji 13 osoba i  koje su u pratnji koordinatorke projekta došle u Fondaciju CURE u cilju upoznavanja sa aktivnostima koje realizuju. Cilj posjete je senzibilizacija mladih ljudi, studenata i studentkinja po pitanju koncepta rodne ravnopravnosti i afirmacije tog koncepta u Bosni i Hercegovini.

Tokom posjete studenti i studentkinje su imali/e mnogo pitanja o političarkama u BiH, položaju žena u BiH, da li su žene u svakom segmentu života diskriminisane, šta je to feminizam, te smo razgovarali o ozgledu kao političkoj kategoriji, o školstvu koje ne pruža prijeko potrebne informacije i ne educira mlade o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, o tome koliko su i zašto su mlade osobe (ne)aktivne, uključujući i mlade žene, te kontekst države u kojoj mi živimo, gdje su heroine u bh. društvu…

 

 

Također vam se može svidjeti…