TOR za konsultanta/icu za izradu Procjene potrebe kapaciteta

              

TOR za

Konsultanta/icu(e/ice) za procjenu potreba kapaciteta deset (10) organizacija čiji je fokus djelovanja su ženska prava i institucija u deset (10) opština u Bosni i Hercegovini

 

Projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koju finansira Evropska unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinjeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na marginalizovane i manjinske grupe žena u deset (10) opština.

Kako bismo radile na izgradnji kapaciteta deset (10) organizacija čiji fokus djelovanja su ženska prava, Fondacija CURE i FWE su raspisale TOR za konsultanta/icu ili konsultante/ice koji možete preuzeti OVDJE.

Također vam se može svidjeti…