ToR za aktivistkinje i umjetnice iz BiH za autorske radove koji će biti prezentovani u BiH na temu ”Nulta tolerancija na nasilje koje se vrši nad ženama i djevojčicama“

ToR  za aktivistkinje i umjetnice iz BiH za autorske radove koji će biti prezentovani u BiH na temu „Nulta tolerancija na nasilje koje se vrši nad ženama i djevojčicama“

O Fondaciji CURE:

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za ravnopravnost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.  Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. Fondacija CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organizuju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/kinje, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

O pozivu za ToR:

Fondacija CURE raspisuje ToR (Terms of Reference) za aktivistkinje i umjetnice iz BiH, i njihove autorske radove, koje koriste umjetnost da bi uticale na promjene u društvu. Radovi će trebati biti fokusirani na temu „Nulta tolerancija na nasilje koje se vrši nad ženama i djevojčicama“.Posebno ohrabrujemo neafirmisane umjetnice s inovativnim programom da se prijave kako bi skrenule pažnju na važnost rada na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, uzrocima nasilja te na idejama kako uticati na zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja. Cilj je da radovi koji budu izabrani mogu da utiču na druge u smislu samoosvještavanja, ponude alternativu kulturi nasilja, pokrenu/podstaknu druge da razmišljaju o tome da li je nasilje prihvaćeno kao društvena norma i da ponude/pokažu mogućnost izlaska iz situacija nasilja.  

Umjetnice i aktivistkinje mogu da propituju rodno zasnovano nasilje s posebnim fokusom na nasilje nad ženama i djevojčicama i prikažu kroz različite medije kao što su performansi, instalacije, fotografije, video i audio radovi, likovni radovi, monolozi, slam poezija, čitalačke sesije, stand up komedija itd.

Izabrani umjetničko aktivistički radovi će biti prikazani u Sarajevu i u još nekoliko bh. gradova. Svaka autorica može prijaviti maksimalno 2 različita rada. Rad može biti već kreiran, a može biti poslan i detaljno opisan rad koji bi nastao nakon našeg odabira.

Prijava na ToR će se smatrati važećom ukoliko bude sadržavala:

*U daljnjem tekstu riječ “rad“ se odnosi na različite umjetničko aktivističke forme: performans, instalacija, fotografija, video i audio radovi, likovni radovi, monolozi, slam poezija, čitalačke sesije, stand up komedija itd.

1.    Kratku biografiju autorice ili grupe autorica:

2.    Prateću dokumentaciju o predloženom radu:

Ø  Osnovne informacije o umjetničkom radu (ime rada/projekta, autorica/lista autorica, kada je rad/projekt nastao ako je u pitanju postojeći rad te trajanje)

Ø  Kratak opis ideje rada (max. 300 riječi)

Ø  Detaljan opis ideje rada

Ø  Detaljna tehnička lista neophodna za prikazivanje/realizaciju rada kao i sve druge potrebe u prostoru

Ø  Ukoliko je rad već prikazivan informacije o prethodnim izložbama/prikazivanjima na kojima je rad prikazan

Ø  Ukoliko se radi o video radu koji je već kreiran proslijediti linkove videa

Ø  Ukoliko rad nije prikazivan/izlagan molimo ukoliko je moguće poslati skicu/sliku/visual koji se može vezati uz rad (ako se radi o likovnim radovima)

Ø  Ukoliko je riječ o pisanom radu poželjan je priložiti cjelokupni rad 

Cilj:

Radovi koji budu izabrani mogu da utiču na druge u smislu samoosvještavanja, ponude alternativu kulturi nasilja, pokrenu/podstaknu druge da razmišljaju o tome da li je nasilje prihvaćeno kao društvena norma i da ponude/pokažu mogućnost izlaska iz situacija nasilja.

Trajanje:

Radovi koji budu izabrani će biti dostupni za korištenje Fondaciji CURE u periodu 2016./2017. godine najmanje 4 puta.

Potrebne vještine i kompetencije:

          Posjedovanje znanja o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama

          Poželjno iskustvo u radovima koji promovišu rodnu ravnopravnost

          Poželjno iskustvo u umjetničkoj formi u kojoj predajete svoju ideju

Postupci za apliciranje:

Zainteresovane kandidatkinje trebaju svoj CV i pismo namjere dostaviti u Fondaciju CURE, na e-mail adresu tanja@fondacijacure.org ili na adresu: Fondacija CURE, ul.Čekaluša 16, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina do utorka 01.11.2016. godine

Također vam se može svidjeti…