Stvarajmo društvo bez nasilja nad ženama: Šutnja nije rješenje

Razna međunarodna tijela donijela su niz instrumenata kojima je cilj eliminirati nasilje nad ženama i nasilje u porodici. Oni počinju s definicijom šta je takvo nasilje, s ciljem borbe protiv takve sve više uobičajene prakse. Istanbulska konvencija (Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodiciVijeća Evrope definiše nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena i označava sve radnje rodno zasnovanog nasilja koje rezultiraju ili bi mogle rezultirati fizičkom, seksualnom, psihičkom ili ekonomskom štetom ili patnjom žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili samovoljno lišavanje slobode, bilo da se događa u javnom ili privatnom životu. Nadalje, rod će značiti društveno konstruisane uloge, ponašanja, aktivnosti i atribute koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce. Rodno zasnovano nasilje nad ženama znači nasilje koje je usmjereno protiv žene zato što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene.

S druge strane, svijest o važnim društvenim problemima u bosanskohercegovačkom društvu te zajednički dobronamjerni pokušaji da se o njima adekvatno i stručno govori te da se oni i razriješe mogu značajno pridonijeti snazi i toplini naših odnosa sa drugima u cjelokupnom društvu, naše međusobne veze mogu ojačati kojima ćemo napraviti odmak od vlastitih egocentričnih života i stvarati bolje, zrelije i humanije društvo. Jedan od takvih problema jeste upravo nasilje nad ženama o kojem se u bosanskohercegovačkom društvu ponajviše šuti, a mi smo zajedno sa svima vama odlučili da prekinemo tu šutnju i pružimo svoj doprinos i predstavimo različite uglove promišljanja na sve prisutnije nasilje nad ženama.     

Stoga vas pozivamo na Konferenciju  “Stvarajmo društvo bez nasilja nad ženama: Šutnja nije rješenje“, koju Fakultet političkih nauka UNSA i Centar za međunarodnu politiku i postkonfliktna istraživanja organizira uz podršku Friedrich Ebert Štiftunga. Cilj ove Konferencije jeste da se na jednom mjestu okupe organizacije civilnog društva, naučne radnice i radnici, istraživači i istraživačice, aktivistkinje i aktivisti, medijski profesionalci ali i studenti i studentice svih nivoa studiranja kako bi u okvirima različitih segmenata i polja djelatnosti dali svoj doprinos kritičkom pristupu i jačanju svijesti o sve prisutnijem nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini. 

Konferencija će biti održana od 02.06.2023. do 04.06. 2023.godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (sala 12). Agendu možete preuzeti ovdje!

Također vam se može svidjeti…