STOP DISKRIMINACIJI i ŠIRENJU HOMOFOBIJE!

STOP DISKRIMINACIJI i ŠIRENJU HOMOFOBIJE!

 

Javno reagovanje Ženske Mreže Bosne i Hercegovine povodom uvrjedljivog teksta „U Sarajevu promovirani magistri pederizma: 44 eksperta za razvrat“ objavljen u magazinu „Saff“ 28.10.2011,  kao i tekst Evropsko ujedinjenje protiv pederske tiranije, objavljen u  magazinu „Saff“ 18.11.2011. godine.

Predstavnice Ženske mreže Bosne i Hercegovine (ŽMBiH) izražavaju svoje negodovanje i osuđuju tekst „U Sarajevu promovirani magistri pederizma: 44 eksperta za razvrat“ objavljen u magazinu „Saff“ 28.10.2011. i tekst Evropsko ujedinjenje protiv pederske tiranije, objavljen u magazinu „Saff“ 18.11.2011. godine kao neumjesne i diskriminatorske, odnosno kao tekstove  koji doprinose širenju negativnih stereotipa, predrasuda i govora mržnje  prema jednoj manjinskoj grupi – u ovom slučaju po osnovu njene spolne orijentacije.

 Takodje smatramo neumjesnim diskvalifikaciju i nedopustivo miješanje u program jednog sekularnog  studija koji zastupa ljudska prava svih manjinskih grupa, svih onih koji su “drugi” i drugačiji kao što smatramo neprihvatljivom i diskvalifikaciju nastavnog osoblja koji takav stav s pravom promoviraju.

Ženska mreža naglašava da su homofobni tekstovi sami po sebi potencijalni poziv na nasilje, te ga i kao takvog osuđujemo.

 

Poštujemo vjerska ubjeđenja, ali smatramo da je način na koja su ona medijskim putem ovom prilikom prezentirana, pretstavljaju drastično kršenje Kodeksa za štampu, kao što je to ustanovila i Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH.

 

Također vam se može svidjeti…