Saša Radulović

Koordinatorica za rad sa volonterkama

Saša Radulović

Koordinatorica za rad sa volonterkama

Saša Radulović, aktivistica iz Sarajeva, zaljubljenica je u prirodu i putovanja. U Fondaciji CURE radi kao asistentica u zagovaračkim projektima i onim koji umrežavaju više od 50 različitih ženskih organizacija iz drugih lokalnih zajednica kroz Žensku mrežu Bosne i Hercegovine. Radi na vidljivosti ženskog pokreta koristeći digitalne alate zagovaranja i socijalne mreže. Najdraži izazov joj je rad sa volonterkama, te osmišljavanje akcija i kampanja. Pored toga, kao vršnjačka edukatorica, radi sa mladima na mijenjanju njihove svijesti i osnaživanju.