Saopštenje: Objavljivanje imena osoba u izolaciji uzrokovat će više štete od koristi

Sarajevo, 23.3.2020. godine

Saopštenje: Objavljivanje imena osoba u izolaciji uzrokovat će više štete od koristi

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine osuđuje naredbu Štaba civilne zaštite Kantona 10 kojom su objavljena imena osoba u kućnoj izolaciji u ovom kantonu, te pozivamo sve nadležne da odustanu od dalje primjene ovakvih mjera.

Upozoravamo javnost i nadležne štabove civilne zašitite u BiH da bi objavljivanje imena osoba kojima je određena mjera izolacije moglo izazvati etiketiranje, stigmatiziranje i eventualni poziv na linč, kako onih koji se te mjere ne pridržavaju, tako i onih koji je se pridržavaju.

Podsjećamo da je nadzor nad osobama kojima je propisana mjera izolacije isključivo na nadležnim policijskim organima, a ne na građanima i građankama, komšiluku, porodici ili prijateljima.

Ovakva mjera nema zakonsko utemeljenje koje bi uklonilo zaštitu ličnih podataka ili ograničilo pravo na privatnost u vezi sa zdravstenim stanjem osoba, te predstavlja kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, kršenje prava na privatnost kao jednog od osnovnih ljudskih prava, te kršenje entitetskih zakona o pravima pacijenata.

Iako pojedina ljudska prava i slobode mogu u iznimnim vanrednim okolnostima biti ograničena ili suspendovana, takve mjere moraju proći test javnog interesa. Objavljivanje ličnih podataka u ovim okolnostima uzrokovat će građanima i građankama BiH i nadležnim institucijama više štete nego koristi. Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, od ukupnog broja građana i građanki kojima su izrečena rješenja o kućnoj izolaciji, do sada je svega 2,8% kažnjeno zbog njihovog nepoštivanja.

Posebno nas brine što bi ova mjera mogla dovesti do obeshrabrivanja građana i građanki koji imaju simptome koronavirusa da se jave nadležnim službama i podvrgnu testiranju, u želji da izbjegnu javnu stigmatizaciju i objavljivanje njihovog imena.

Pružamo punu podršku svim nadležnim inspekcijskim i policijskim organima u BiH u obavljanju njihovih ovlaštenja u skladu sa zakonskim i drugim propisima, a koja uključuju redovni nadzor nad osobama kojima je određena mjera izolacije uz poštivanje njihovog prava na privanost i propisano sankcionisanje onih koji se te mjere ne pridržavaju.

Kontakt: press@eu-monitoring.ba

Također vam se može svidjeti…