SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na jučerašnjoj 17. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnik stranke BOSS-a Rasim Smajić je prvo verbalno vrijeđao Sabinu Ćudić zastupnicu Naše Stranke, a nakon toga fizički nasrnuo na njezinog kolegu Predraga Kojovića koji je stao u njenu odbranu nakon što je iznijela pritužbu za nepropisno parkiranje Rasima Smajića kojim se onemogućava kretanje majkama sa dječijim kolicima i drugim građankama i građanima Kantona Sarajevo koji/e imaju poteškoće sa kretanjem. Nasilničko ponašanje pomenutog zastupnika predstavlja šamar svima nama koji godinama mukotrpno radimo na promociji kulture nenasilja. U zakonodavnom tijelu Kantona Sarajevo – šamara se i obara na sve strane. Blago nama kakvu nam sliku pozitivnih modela ponašanja daju naši uvaženi zastupnice i zastupnici.

Fondacija CURE oštro osuđuje fizičko i verbalno nasilničko ponašanje zastupnika Rasima Smajića prema Sabini Ćudić i Predragu Kojoviću u Kantonalnoj Skupštini gdje se odlučuje o pitanjima koja su od krucijalne važnosti za sve građanke i građane Kantona Sarajevo. Bez obzira prema kome je nasilje upučeno, za nasilje nema opravdanja, i za nasilje nema mjesta u zakonodavnim institucijama, nasilju nema mjesta na onim mjestima na kojim se donose odluke za unapređenje života građanki i građana.

Bosna i Hercegovina trenutno ima alarmantno nizak procenat žena koje se nalaze u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti. Smatramo da ovakvi postupci nasilja, verbalnih prijetnji i vrijeđanja žena političarki pojačavaju otpor žena koje žele da se aktivnije bave političkim životom. Fondacija CURE postavlja pitanje do kada će zastupnici pod krinkom zastupničkog imuniteta vršiti direktnu diskriminaciju žena, osobito marginalizovanih grupa žena u našem društvu?

Država BiH je prema Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH (član 20) obavezna da osigura zastupljenost 40% manje zastupljenog spola u tijelima vlasti, u našem slučaju žena. Ovaj skandalozni čin nasilja, osobito nasilje  kojem su izložene žene koje su odlučile da se politički angažuju i učestvuju u procesu donošenja odluka je za svaku osudu. Sjednice zakonodavnog tijela nisu kafane – niti borilišta. Nažalost, ponašanje pojedinih zastupnika vodi do toga da građanke i građani zaista izgube svako povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine.

Fondacija CURE poziva nadležne organe da poduzmu mjere istrage i sankcioniranja ovakvog nasilničkog ponašanja.

Pozivamo sve predstavnice i predstavnike vlasti i zastupnice i zastupnike zakonodavnih i izvršnih tijela da se javno ograde i sankcionišu ovakav nasilnički čin i onemoguće pristup i dalji rad zastupnika Rasima Smajića, koji svojim bahatim i nasilničkim ponašanjima onemogućava rad tijela koja donose odluke koje se tiču svih građanki i građana u BiH.

Zahtjevamo od političke stranke BOSS, da se ogradi i sankcioniše zastupnika Rasima Smajića zbog nedoličnog ponašanja za vrijeme obnašanja svoje političke dužnosti, uz obavezno pismeno izvinjenje svima onima na koji je ovaj nasilnički čin imao uticaj.

Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…