RADIONICA U GORAŽDU GDJE SU ŽENE? IZBORI U BIH 2010.!

“OSNAŽIVANJE ULOGE ŽENA 101 RAZLOG ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU”

ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA U GORAŽDU

GDJE SU ŽENE? IZBORI U BIH 2010.!

Na jučerašnjoj edukativnoj radionici o pravu žena da glasaju, ali i da budu birane, održanoj u Goraždu prisustvovale su 32 predstavnice političkih partija, nevladinih organizacija i javnih institucija. Na žalost, u današnjoj BiH još je uvijek potrebno podsjetiti da žene imaju pravo da budu na kandidatskim listama i da imaju pravo budu izabrane na predstojećim izborima.

Predavačice Vedrana Frašto i Jadranka Miličević (Fondacija CURE) i Mirsada Sijerčić  UŽ “GORAŽDANKE” govorile su o važnosti projekta „Osnaživanje uloge žena 101 razlog zašto glasati za ženu” kao značajne inicijative za unapređenje BiH kao demokratske države po kojoj bi svi trebali biti ravnopravni, jer iako 52% glasačkog tijela predstavljaju žene, njih samo 12% se nalazi u Parlamentu BiH. KAKO JE ONDA BIH DEMOKRATSKA DRŽAVA!?

gorazde

Na edukativnoj radionici su prisustvovali i predstavnici Švicarskog ureda za saradnju na području BiH.

Cilj pokretanja projekta „Osnaživanje uloge žena 101 razlog zašto glasati za ženu” je podići nivo znanja o pitanju ženskih političkih prava, kapaciteta, mogućnosti i odgovornosti među ženama putem edukativnih treninga koji se realiziraju u 36 bh. gradova i 105 ruralnih područja. Na edukativnim radionicama radi se na unapređenju kapaciteta u donošenju odluka kod žena, kao društveno isključene grupe iz političkog života BiH.

Od aprila do oktobra 13 partnerskih organizacija iz 11 BiH gradova animiraće minimalno 3.000 a maksimalno 20.000 žena da razmisle o osnovnom ljudskom pravu – pravu da glasaju.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas na: Vedrana Frašto (Fondacija CURE) Mob: 061 217 472 ili na vedrana@fondacijacure.org!

S poštovanjem,

Sarajevo, 08.07.2010.

Udruženje INFOHOUSE

Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…