Putujuće feminističke radionice u Prijedoru i Bosanskom Petrovcu

Fondacija CURE će mladim djevojkama iz  Prijedora i Bosanskog Petrovca pružiti osnovna znanja o predrasudama,  sterotipima, diskriminaciji, o rodu i spolu


      Putujuće feminističke radionice u  Prijedoru i Bosanskom Petrovcu –

 

Fondacija CURE će u naredna dva dana da održi radionice u dva bosanskohercehovačka grada i to:

 

1.    Prijedor – četvrtak, 17. 11. 2011. godine, u periodu od 10.00 do 15.00 sati, u prostorijama „Omladinskog Centra Ljubija”

 

2.    Bosanski Petrovac – petak, 18.11.2011. godine u periodu od 13.00 – 17.00 sati, u prostorijama caffe Madonna.

 

Na radionicama će mlade žene i djevojke moći više saznati informacija o spolu i rodnim ulogama, o diskiminaciji na osnovu spola i roda, predrasudama i i sterotipima, ženskom pokretu – feminizmu, različitim razdobljima u ženskom pokretu. Ujedno će učesnice moći da prisustvuju na izložbi „Heroine“ i projekcija aktivističkog filma za vrijeme radionice u i u prostorijama gdje se održava radionice.

 

Cilj izložbe je prikazati uspješne žene, one koje su mijenjale tok istorije, ali pružtiti mladim ženama inspiraciju i motivaciju.

IzložbaHEROINEsadrži prikaz više od pedeset moćnih žena i seže u prošlost i sadašnjost ženske istorije, nudeći inspirativne priče koje i danas potiču nove generacije branitelja i braniteljki ljudskih prava. Izložbu sačinjavaju predstavnice iz BiH i svijeta: književnosti, inovacije i nauke, filma, fotografije, ekologije, mira, muzike i politike.

Putujuće Feminističke radionice su originalno iskustvo učenja o:

  • Ženskim ljudskim pravima u  svijetu
  • Ženskom pokretu
  • Angažiranoj umjetnosti

 

Radionice su organizovane uz podršku ženskih nevladinih organizacija iz lokalnih zajednica koje posjećujemo i CURE EDU Mreže mladih aktiviskinja.

 

U prvoj polovini godine CURE su posjetile slijedeće gradove: 

Derventu* Trebinje * Livno * Bijeljinu * Novi Sad * Srebrenicu * Vlasenicu* Tomislavgrad * Gračanicu * Zagreb

 

Do kraja godine, CURE će organizirati Putujuće Feminističke radionice u:

* Ljubuškom * Tešanju * Beogradu

Radionice se realiziraju zahvaljujući podršci CFD.

Također vam se može svidjeti…