Pružite potporu ostvarivanja ravnopravnosti spolova i podržite Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Poštovana/i,

obraćamo Vam se u ime Fondacije CURE, a povodom Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH i Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koje je Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH uputila u dalju parlamentarnu proceduru.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH je, na prijedlog Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost spolova BiH, na sjednici održanoj 29.12.2015. razmatrala, a potom jednoglasnom odlukom uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH kojim je predviđeno da u sastavu Vijeća ministara bude zastupljeno najmanje 40% osoba oba spola (tj. najmanje 40% muškaraca i najmanje 40% žena).

Predloženim zakonom se vrše izmjene i dopune Zakona o Vijeću ministara BiH radi obaveze njegovog usaglašavanja sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH, odnosno članom 32. stav (2) kojim je propisana obaveza usklađivanja svih državnih i entitetskih zakona, kao i drugih odgovarajućih propisa s odredbama ovog zakona. Ove izmjene i dopune bi u praksi dovele do toga da će Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, odbiti potvrđivanje imenovanja Vijeća ministara BiH ako predloženi saziv ne odražava ravnopravnu zastupljenost oba spola.

 

Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Postojeća zakonska odredba u Izbornom zakonu BiH (rodna kvota) predviđa zastupljenost oba spola od min. 40%, ali ne bilo gdje na kandidatskim listama nego uz obavezno redanje kandidatkinja u prva tri, pet i osam mjesta. Na sjednici interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva u BiH, koja je održana u Čapljini, članica iste je predložila izmjenu, koja značajno urušava postojeće pravilo. Ta izmjena se odnosi upravo na redanje kandidata/kinja na listama, tj, na ukidanje postojećih dobrih praksi. Tako je npr. po novom prijedlogu moguće sačiniti kandidatsku listu od 20 osoba, od kojih će prvih dvanaest biti muškarci a posljednjih osam žene, što predstavlja značajno nazadovanje. Ovu izmjenu su jednoglasno podržali ostali članovi interresorne radne grupe.

Poštovane/i zastupnice i zastupnici, delegatkinje i delegati, podsjećamo Vas na činjenicu da žene čine više od 50% stanovništva Bosne i Hercegovine te da one na ravnopravan način treba da budu predstavljene i zastupljene u političkim procesima i tijelima vlasti. S toga, ravnopravno učešće žena na izbornim listama treba biti zakonski zagarantovano.

Na inicijativu Sarajevskog otvorenog centra izrađen je Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji predviđa da na kandidatskim listama mora biti jednak broj kandidatkinja i kandidata uz naizmjenično redanje istih. Na posljednjoj sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, koja je održana 16.3.2016, sve/i prisutne/i članice i članovi Komisije su se jednoglasno složile/i da se ovakav Prijedlog uputi u dalju parlamentarnu proceduru, te istakle/i da je ovo njihov odgovor na najave da će prijedlogom Interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva biti ukinuta odredba Izbornog zakona BiH o rasporedu kandidata/kinja na listama.

Organizacije civilnog društva u BiH sa velikim oduševljenjem pozdravljaju postupke Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH, te pozivaju zastupnice i zastupnike, delegatkinje i delegate da pruže potporu ostvarivanju stvarne ravnopravnosti te da podrže gore pomenute izmjene i dopune.

Poštovane/i zastupnice i zastupnici, delegatkinje i delegati,  podržite Izmjene i dopune Zakona o Vijeću ministara BiH, te Zakon o izmenama o dopunama Izbornog zakona BiH. Dokažite da se zalažete za stvarnu ravnopravnost spolova, ne dozvolite da se konstantno krše i negira se postojanje žena. Napominjemo da je BiH prva država koja je usvojila Zakon o ravnopravnosti spolova u regiji te bila primjer pozitivne prakse za druge države. Pokažimo da Bosna i Hercegovina može biti dobar primjer mnogim drugim državama, umjesto da postane predmet kritike i primjer loše prakse. Dokažimo da u našoj državi ravnopravnost spolova nije samo mrtvo slovo na papiru.

 

S poštovanjem,

 

Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…