Rodno uvjetovano nasilje – Pogled iz drugog ugla: Nasilje u vezama mladih

Fondacije CURE se od samog početka svog rada fokusirala na rad sa mladim ženama, u smislu pružanja adekvatnih i kvalitetnih edukativnih i kulturnih programa kojima je postigla odlične rezultate.

Projekt “Rodno uvjetovano nasilje – Pogled iz drugog ugla: Nasilje u vezama mladih” je utemeljen na rastućim stručnostima Fondacije CURE po pitanju rada sa institucijama i zagovaranju za promjene politika.

Projekt adresira nekoliko bitnih pitanja, koja su primjećena kao relevantna i goruća kada su u pitanju ženska ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Projekt se fokusira na rad sa mladim ženama, istraživanje, mladim osobama (srednjoškolcima/kama), te rad sa javnošću i institucijama.

Ovaj projekat prije svega je edukativnog karaktera, a ogleda se kroz rad sa mladima. Aktivistkinje Fondacije CURE godinama unazad rade FEM Kampove/Seminare za mlade žene koje dolaze sa područja Bosne i Hercegovine. Kampovi osiguravaju kreativno okruženje, a teme koje obrađujemo tiču se ženskih ljudskih prava, feminizma, aktivizma, nasilja, predrasuda, stereotipa, diskirminacije. Već dugi niz godina organizujemo radionice u srednjim školama na području Kantona Sarajevo na temu spol i rod, predrasude, stereotipi, diskriminacija, prevencija nasilja u vezama mladih, kome se obratiti u situaciji nasilja, šta je rodno zasnovano nasilje, kako se zaštiti na društvenim mrežama, i kako spirječiti rodno zasnovano nasilje.

Iz ovog projekta javila se ideja za neformalnom Inicijativom za afirmativne dopune i izmjene sadržaja u školskim udžbenicima u BiH koja okuplja organizacije civilnog društva, druge mreže i inicijative civilnog društva, međunarodne organizacije, neformalne grupe, teoretičare i teoretičarke, akademske stručnjake i stručnjakinje, političarke i političare, pojedince i pojedinke iz institucija za obrazovanje i školstvo kojima je u interesu inkluzivno obrazovanje bez diskriminacije.

Članovi i članice Incijative za afirmativne dopune i izmjene sadržaja u školskim udžbenicima imaju za cilj raditi na poboljšanju i reviziji obrazovanja u cilju promovisanja rodne i spolne ravnopravnosti, izmjeni diskriminatornog sadržaja i sadržaja koji u sebi sadrži materijal za kreiranje predrasuda, te kreiranju inkluzivnog sadržaja o svim marginalizovanim grupama koje se nalaze u bh. društvu.

Dugoročni plan jeste iniciranje procesa uspostave referentnog tijela koje će kreirati pravilnik kojim će se služiti obrazovne institucije prilikom izbora plana i programa u školama, i prilikom kreiranja školskih udžbenika koji će osigurati da u budućnosti sadržaji u obrazovnom sistemu ne promovišu predrasude, mržnju i opravdavaju nasilje te uklanjanje širenja neistine, korištenja politički nekorektnih i nepravilnih jezičkih formulacija u školskim udžbenicima.

Ukoliko želite da dobijete više iinformacija o samom projeku i/ili inicijativi molimo vas da kontaktirate Medinu Mujić medina@fondacijacure.org i/ili Deniju Hidić denija@fondacijacure.org

Drugi projekti…

Progovori o nasilju!

Progovori o nasilju!

Fondacija CURE je u 2021 počela sa realizacijom projekta „Speak up against violence!“ („Progovori o nasilju!“) u...

read more