Prijavi se na edukativni program “Upoznaj svoja prava, žensku istoriju, osnaži se i aktiviraj”

Fondacija CURE sa zadovoljstvom poziva sve zainteresovane djevojke do 26 godine starosti da se prijave na  CURE edukativni program „Upoznaj svoja prava, žensku istoriju, osnaži se i aktiviraj“, koji se održava u Sarajevu u periodu od 20.01.2010. godine do 24.01.2010. godine.

Edukativni program će trajati pet dana od srijede do nedjelje.

 

Šta pruža edukacijski program djevojkama?

Edukaciju o spolu i rodu, o rodnoj jednakosti, ženskoj istoriji, o feminističkom aktivizmu i o ženskoj angažiranoj umjetnosti, planiranje akcija polaznica, osnaživanje djevojaka da budu aktivistice i kao individue da čine pozitivne društvene promjene. Sva edukacija se radi kroz interaktivne radionice, prezentacije, prerformanse i istraživanje.

Šta možete dobiti kao učesnice ovog programa?

Informacije koje će djevojkama pomoći da misle pozitivno i djeluju aktivno. Sve polaznice će dobiti certifikate nakon završenog edukacijskog programa; mogućnost da učestvuju u CURE akcijama i uspostave suradnju sa aktivisticama iz BiH i svijeta.

Edukativni program je besplatan i sve troškove edukacije snosi Fondacija CURE uz podršku CFD-a Švicarske feminističke organizacije.

Fondacija CURE je realizirala edukacijski program u Doboju, Zenici, Ilidži i Travniku sada se vi aktivirajte i prijavite. Prijave primamo do 15.01.2010. godine.

Prijavnicu možete preuzeti i popuniti ovdje

Za više informacija i za prijave, molimo kontaktirajte CURE ured na 033 270 610, Berinu Meheljić na 063 903 160, popunjene prijavnice možete slati na na info@fondacijacure.org; berina@fondacijacure.org

 

Partnerske organizacije CURE edukativnog programa „Upoznaj svoja prava, žensku istoriju, osnaži se i aktiviraj!“ su CFD Švicarska feministička organizacija,

Berina Meheljić,

Projekt koordinatorica

Fondacija CURE

Također vam se može svidjeti…