Prihvaćene žalbe Udruženih žena Vijeću za štampu BiH

Banja Luka, 23. mart 2010

Prihvaćene žalbe Udruženih žena Banja Luka Vijeću za štampu BiH u vezi sa izvještavanjem štampanih medija u slučaju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja maloljetne djevojčice iz Bratunca

Udružene žene Banja Luka su 18. marta 2010. godine uložile žalbe Vijeću za štampu BiH na članke objavljene u Nezavisnim novinama, Glasu Srpske, dnevnim novinama SAN i dnevnim novinama PRESS RS u vezi sa slučajem seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja maloljetne djevojčice M.M. iz Bratunca.

Žalbe su uložene radi drastičnog kršenja Kodeksa za štampu BiH u pogledu neposrednog i posrednog otkrivanja identiteta žrtve koja je maloljetna djevojčica, čime su navedeni štampani mediji ugrozili dječija prava, lični i porodični život, sigurnost, dostojanstvo, ugled i čast djevojčice.
Prigovori su se takođe odnosili i na podsticanje na diskriminaciju i netoleranciju u objavljenim člancima povodom slučaja u pomenutim štampanim medijima, kao i aludiranje na etničku grupu i nacionalnost žrtve, koja po mišljenju Udruženih žena Banja Luka nema nikakve neposredne niti posredne veze sa slučajem.

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je na redovnoj sjednici održanoj 19. marta 2010. godine u Sarajevu razmotrila žalbe Udruženih žena Banja Luka i konstatovala kršenje Kodeksa za štampu BiH u dijelovima koji se odnose na Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Član 4a- Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti i Član 9 – Privatnost Kodeksa za štampu BiH

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je takođe apelovala na sve urednike štampanih medija u BiH da u izvještavanju o ovakvim slučajevima imaju pristup fokusiran na zaštitu maloljetne žrtve, da ni posredno niti neposredno ne otkrivaju njen identitet, aludiraju na njene karakterne osobine i ne izlažu je dodatnoj viktimizaciji, uvijek polazeći od interesa djeteta, kako je to naznačeno u Članu 11 Kodeksa za štampu BiH, te navela da je to posebno važno u slučajevima otvorene istrage po određenom krivičnom i kriminalnom djelu u koje su djeca uvučena kao žrtve ili svjedoci.

Također vam se može svidjeti…