Pridružite nam se obilježavanju 110tog – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA “UMREŽENE – SOLIDARNE – JAKE”

Pridružite nam se obilježavanju 110tog – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA “UMREŽENE – SOLIDARNE – JAKE”

Fondacija CURE tradicionalno i ove godine organizuje aktivističku šetnju/marš povodom   8. marta – 110-tog Međunarodnog dana žena zajedno sa svim zainteresovanim pojedinkama/pojedincima, organizacijama i formalnim/neformalnim grupama, te sa članovima/cama Ženske mreže BiH.

Početak marša za ženska prava planiran je u petak, 08.03.2019. godine ispred zgrade Parlamentarne skupštine (Trg BiH) sa početkom u 13:30h i kretat ćemo se prema trgu ispred BBI centra, gdje ćemo imati kratko stajanje, nakon čega nastavljamo rutu Marša za ženska prava do Historijskog muzeja BiH.

Ruta je kreirana s ciljem da početak i kraj marša simbolično formiraju krug, gdje početak kruga predstavlja tačku u vremenu prije 110 godina, kada su hrabre žene iz SAD-a organizovale prvi osmi mart uličnim demonstracijama.

Kraj rute predstavljaju snagu žene današnjice i njihov otpor svim represivnim politikama, koje krše prava žena današnjice, na isti način na koji su to radile i prije 110 godina. I dalje nemamo prava na sigurne radne uslove, jedinstvenu socijalnu i zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Nevidljive, društveno marginalizovane žene su svuda oko nas, a institucionalne politike njihov glas ne prepoznaju. Ovaj Marš za ženska prava je naš način da ukažemo na kršenja ženskih prava u Bosni i Hercegovini. Poruka koju mi nosimo “Umrežene – Solidarne – Jake” je poruka koja znači da ponosno koračamo za sve naše prijateljice i sestre iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti; koračamo za sebe; koračamo zajedno s prijateljicama i sestrama širom svijeta. Mi nismo same, naša pokretačka energija je u revoluciji! Mi odgajamo naše kćerke i sinove da pokreću i vode revolucije! Zajedno se suprotstavljamo opresivnim tradicionalnim politikama, fašizmu, klerofašizmu, radikalizmu, nacionalizmu i patrijarhatu. Suprotstavljamo se svim oblicima nasilja – jer za nasilje – NIKADA NEMA OPRAVDANJA!

Mi smo različite, i naša različitost je naše bogatstvo. Sa ponosom ističemo da smo umrežene sa Ženama cijeloga svijeta, to nam daje snagu i moć. Stojimo na pravoj strani historije, one historije koja promoviše pravo na dostupno obrazovanje, rad i radne uslove, ekonomski napredak, dostojanstven život, ravnopravan tretman i slobodu da pripadamo sebi i da samostalno odlučujemo o svojim životima i tijelima.

U našem genetskom kodu je zapisan otpor prema nasilju, jačanje solidarnosti i aktivističkog pulsa. Mi težimo socijalnoj pravdi, jednakim mogućnostima, najvišem stepenu zaštite ljudskih prava. Mi težimo pravo na slobodu i mir u cijelome svijetu. Mi težimo slobodi, umrežnosti i snazi svake žene i djevojčice!

Mi pišemo Nove pravce h(i)storije!

Na kojoj si TI strani historije? Pridruži nam se!!

Dobrodošli/e!

Tim Fondacije CURE

 

 

 

Također vam se može svidjeti…