POZIV ZA VOLONTIRANJE NA 16.PITCHWISE festivalu ženske umjetnosti i aktivizma!

Šta je PitchWise?

PitchWise festival ženske umjetnosti i aktivizma smo pokrenule vođene potrebnom da zauzmemo napušteni i zanemareni javni prostor i da ga preobrazimo u mjesto susreta koje okuplja društveno anagažirane  umjetnice, aktiviskinje, teoretičarke, feministkinje i sve zainteresovane za ženska pitanja u BiH i regiji. Fondacija CURE teži ka povezivanju i umrežavanju feminističkog rada i kulture, a ovogodišnjim 16.PitchWise festivalom okupljamo umjetnice i aktivistice iz ženskih grupa BiH, zemalja regije i inostranstva. 

Centralna tema šesnestog po redu PitchWise festivala je:   NISMO SAME!

Kada se održava?

Šesnesti PitchWise – festival ženske umjetnosti i aktivizma se održava od 09. – 12. septembra 2021. godine u Sarajevu!

Šta mogu da dobijem za sebe?

Za svoj rad na festivalu ćeš steći iskustvo, nova poznanstva, mnogo dobre energije, imati ćete potvrde od Fondacije CURE da si učestvovala u organizaciji festivala, promotivne materijale, pokriće troškova putovanja u okviru Kantona Sarajeva.Prednost imaju volonterke iz Sarajeva. Sve volonterke će imati obezbjeđene obroke tokom sva tri dana festivala. Mnogo druženja i razvoj vještina timskog rada 😉

Kako to izgleda?

Pozivamo te da pogledaš linkove programa prethodnih festivala i saznaš:  https://fondacijacure.org/en/pitchhttps://fondacijacure.org/en/pitchwise/wise/

Šta se očekuje od mene?

Neke od odgovornosti zainteresiranih osoba za volontiranje na 16. PitchWise festivalu jeste rad na organizaciji festivala, komunikacija s gošćama i gostima, umjetnicama, teoretičarkama, aktivistkinjama i feministkinjama iz cijele regije, rad na distribuciji materijala te ostalim logističkim poslovima za koje vjerujemo da možeš da postigneš u timskom radu s drugim volonterkama.

Kako da se prijavim?

Prethodno iskustvo rada na festivalima je poželjno, ali ne i nužno.

Sve što je potrebno jeste da pošalješ kratko pismo motivacije koje sadrži ime i prezime,  grad iz kojeg dolaziš, kontakt telefon i šta je tvoja motivacija za prijavu, na

e-mail sasha@fondacijacure.org ili sabina@fondacijacure.org do utorka 24.08.2021. godine i pridružite se organizovanju festivala.

Očekujemo te!  😊

Tim Fondacije CURE

Više informacija o ovogodišnjoj temi:

U društvu obespravljenih tu smo da budemo potpora jedna drugoj i da pošaljemo poruku da sve one koje misle da su usamljene u svom iskustvu diskriminacije i nasilja, znaju da smo mi tu, mi koje smo diskriminisane i koje smo preživjele ili preživljavamo nasilje, tu smo da ti pružimo podršku na način na koji ti budeš željela i trebala. Svako iskustvo diskriminacije i nasilja jeste drugačije i način na koji reagujemo je drugačiji, ali sistem koji toleriše diskriminaciju i nasilje je isti.   

Stoga, ovogodišnja centralna tema PitchWise festivala je: NISMO SAME!!

Za sve nas koje smo osjetile teret globalne pandemije izazvane virusom COVID – 19 bilo da se radi o zatvaranju u kuću sa nasilnicima, o neplaćenom radu žena unutar kuće koji je povećan usljed zatvaranjem škola, rekreacijskih ustanova i vrtića jer je pao na teret domaćica ili onih žena koje su u kućama, o dodatnoj odgovornošću koje uključuje brigu o djeci, brigu o članovima/icama porodica s invaliditetom i ostalim ranjivim članovima/icama porodice koji više nisu i ne mogu pristupiti socijalnim i zdravstvenim uslugama ili/i gubitku zaposlenja – NISMO SAME!

Za sve nas koje smo proživjele nasilje i seksualno uznemiravanje. Za sve nas čija tijela se tretiraju kao seksualni objekt, sa čijim tijelima se politizuje, za sve nas kojima država i vjerski lideri odlučuju o slobodama, životima, tjelesnoj autonomiji, kretanju, načinu oblačenja, obrazovanju i pravima na posjedovanje sebe – NISMO SAME!

Za sve nas čiji životi širom svijeta su izloženi različitim opresivnim politikama, politikama koje svoje političke stavove iznose preko i na štetu ženskih prava i sloboda, politikama koje ne dozvoljavaju ženama/djevojkama i djevojčicama pravo na dostojanstven život – NISMO SAME!

Zastupnice i samozastupnice ženskih prava iz ruralnih i urbanih sredina, povratnice, Romkinje, lezbejke, biseksualne i trans* žene, žene s invaliditetom, žene čije su porodice nestale, mlade žene, žene treće životne dobi, zaposlene i nezaposlene, roditeljke i samostalne roditeljke, roditeljke djece s poteškoćama u razvoju, domaćice i poduzetnice, umjetnice, teoretičarke, fizički aktivne i neaktivne, pokretačice pozitivnih promjena, liderke, političarke, nove generacije feministkinja, pjesnikinje, slikarke, žene u pokretu, migrantkinje i izbjeglice, žene koje su preživjele i/ili preživljavaju nasilje, žene koje su preživjele seksualno nasilje u miru, mirovnjakinje, nesvrstane i sve mi koje pružamo otpor opresivnim politikama – NISMO SAME!

Za sve nas koje smo na samim marginama društva, za sve one čije države nisu usvojile rezolucije, deklaracije, konvencije i ostale državne i međunarodne dokumente koje štite ženska prava, za sve one koje žive u državama koje istupaju iz međunarodih dokumenata koji osiguravaju zaštitu prava žena, za sve one koje trenutno žive u ratnim, konfliktnim i postkonfliktnim područjima – NISMO SAME!

Za sve  nas  koje živimo u državama u kojima se ne poštuju osnovna ženska prava kao što su pravo na obrazovanje, na seksualno i reproduktivno zdravlje, pravo na izbor i planiranje porodice, pravo na dostojastven život u miru bez diskriminacije i nasilja – NISMO SAME!

Za sve djevojke i djevojčice koje strahuju od prisilne sterilizacije, genitalne mutilacije i maloljetničkih brakova – NISTE SAME!

Uvijek su postojale žene, djevojke i djevojčice koje će javno reći istinu o svom iskustvu nasilja, žene koje će zahtijevati slobodu za sebe i za sve žene, žene koje kreiraju pokrete solidarnosti i podrške za sve žene. Uvijek će tamo gdje je opresija biti i otpor – I ZATO NISMO SAME!

Naša snaga raste iz svake žene, bez obzira koliko bile glasne ili tihe, bez obzira da li smo tek digle glas ili to radimo godinama, bez obzira na način na koji dižemo svoj glas, bez obzira na iskustvo i motivaciju – MI NISMO SAME!

Također vam se može svidjeti…