POZIV ZA PRIJAVE NA ONLINE MASTER CLASS

Agencija za ravnopravnost polova BiH i Inicijativa Građanke za ustavne promjene Vas pozivaju da se prijavite na Online Master Class pod nazivom

„Orodnjavanje ustava u svjetlu međunarodnih i EU obaveza“

MODULI

Online Master Class ima tri modula na teme:

Modul I

Datum: 10. i 11. februar 2022

Tema: Ustav i međunarodni standardi iz CEDAW konvencije i Agende Rezolucije 1325 (žene, mir i sigurnost)

Modul II 

Datum: 24. i 25. februar 2022:

Tema: Ustav i regionalni standardi u oblasti rodne ravnopravnosti: Pravo i institucionalni okvir Evropske unije i Vijeća Evrope

Modul III

Datum: 10. i 11. mart 2022:

Tema: Ustav i ostali relevantni standardi u oblasti rodne ravnopravnosti – proces ustavnih reformi u BiH iz rodne perspektive i zaštite ljudskih prava

Svaki modul će biti realizovan putem Zoom platforme, trajaće dva dana po tri sata, a predavači/ce  su eksperti/ce iz oblasti ustavne materije, međunarodnog prava, gender studija.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijaviti se mogu mladi iz političkih partija, studenti/ce odsjeka političkih nauka, međunarodnih odnosa, pravnih nauka, žurnalistike, predstavnici/ce organizacija civilnog društva koji želeproširiti znanje o rodnim pitanjima, ustavnim pravima i međunarodnim standardima.

KAKO SE PRIJAVITI NA ONLINE MASTER CLASS?

Biografiju i motivaciono pismo možete poslati do 4. februara 2022. godine na email: zumicevic@hcabl.org

Broj mjesta je ograničen!

Također vam se može svidjeti…